Wspólne muzykowanie jako jedna z form wychowania

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia STO w Tymbarku
Tymbark 249
34-650 Tymbark

Termin: 1-3 maja 2015 r.
Miejsce: SSM I St. STO

Organizator: Społeczna Szkoła Muzyczna I St. STO
Tymbark 249, 34-650 Tymbark
tel. kont. 694524395
email: waszkiewiczrosiek@gmail.com

Zasięg wojewódzki


Festiwal zespołów kameralnych – o różnych składach – szkół publicznych i niepublicznych woj. małopolskiego.


1 maja przybyło 25 uczniów z 6 nauczycielami ze szkół z woj małopolskiego: Nowego Sącza, Krakowa, Domosławic, Gromnika, Czasławia, Rożnowa Niedźwiedzia. W warsztatach uczestniczyło też 25 uczniów i 5 nauczycieli z Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej I st w Tymbarku.

Program warsztatów:

  1. przygotowanie do gry zespołowej,
  2. umiejętność bycia na estradzie,
  3. zapoznanie z nową podstawą programową zgodnie z założeniami I etapu edukacyjnego zawartego w Rozporządzeniu MKIDZN z dnia 2 lipca 2014 r.,
  4. wprowadzenie uczestników w świat kultury,
  5. rozwijanie i rozbudzanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
  6. kształtowanie obowiązkowości, systematyczności i umiejętności współdziałania w grupie ułatwienie kontaktu z muzyka oraz podniesienie kultury muzycznej środowiska,
  7. radość ze wspólnego muzykowania,
  8. samodzielne występy estradowe.

Cele wspólnego muzykowania:

a) znajomość w zakresie podstawowych nazw zespołów ze względu na ilość muzykujących jak i rodzaj wykonywanej muzyki
b) świadomość, jaką pełni instrumentalista w zespole:

– kształcenie umiejętności muzykowania;
– podstawy gry w zespole instrumentalnym;
– kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna;
– przygotowanie do publicznych występów;

2 maja
– umiejętność koncentracji
– panowanie nad trema
– stosowanie w praktyce podstawowych zasad zachowania na estradzie.

Jubileusz Szkoły

Zaproszeni uczestnicy wysłuchali Koncertu chóru i wystąpienia zaproszonych gości.

Wolna scena

Występ zespołów ze szkół muzycznych woj. małopolskiego i praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy na warsztatach.

3 maja

Podczas koncertu z okazji Święta 3 Maja wystąpiły wspólnie zespoły ze szkół muzycznych z Tymbarku oraz innych szkół zaproszonych na warsztaty

O godz. 13. wspólny posiłek przygotowany przez Rade Rodziców szkoły i pożegnanie.

Wspólnie też doszliśmy do porozumienia i złożyliśmy wniosek do MKIDZN o zgodę i współfinansowanie Międzynarodowego Konkursu Zespołów (od duetu do kwintetu) jaki chcemy przeprowadzić w dniach 20-23 kwietnia 2016 w Tymbarku.

Warsztaty prowadziła Halina Waszkiewicz Rosiek. Uczestnicy warsztatów korzystali z materiałów nutowych przygotowanych na te spotkanie przez organizatora. Każdy uczestnik otrzymał pakiet nut do odpowiednich zespołów, a nauczyciele pakiet do realizacji i pracy nad zespołami tworzonymi w szkołach Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.