Tymbark z certyfikatem „Chronimy dzieci"

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia STO w Tymbarku
Tymbark 249
34-650 Tymbark

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku otrzymała Certyfikat „Chronimy dzieci”, przyznawany w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 pt. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Certyfikat przyznawany jest placówkom systemu oświaty realizującym politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Ideą rządowego programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.