Tymbark: Wyróżnienie w Turnieju Wiolonczel i Kontrabasów

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia STO w Tymbarku
Tymbark 249
34-650 Tymbark

W dniach 25-29 października 2014 r. w Warszawie odbył się III Ogólnopolski Turniej Wiolonczel i Kontrabasów. Zgłosiło się 148 uczestników w różnych grupach. W grupie I, czyli uczniów szkół podstawowych do lat 13, wystąpiło 58 instrumentalistów, a wśród nich również uczniowie SSM I st. STO z Tymbarku. Z klasy wiolonczeli mgr Moniki Płachty 10-letnia Klaudia Sabina Sasuła otrzymała wyróżnienie II st. Uczennicy akompaniowała mgr Alina Melnik. Jury pracowało pod przewodnictwem znanego polskiego wiolonczelisty prof. Tomasza Strahla.

Bardzo się cieszymy z Klaudii, a jednocześnie naszego sukcesu.