Tymbark – Szkołą Dobrego Wychowania

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia STO w Tymbarku
Tymbark 249
34-650 Tymbark

Społeczna Publiczna Szkoła w Tymbarku zdobyła tytuł w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła Dobrego Wychowania”.

Konkurs jest cyklicznie organizowany przez Studium Prawa Europejskiego, niedawno zakończyła się jego 6. edycja. Jego celem jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie, jaki ma ono wpływ na codzienne życie.

Szkoły przystępujące do konkursu przyjmują na siebie zadania, których wykonanie jest oceniane przez jury w skali 1-10. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła dobrego wychowania” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 7 zaproponowanych zadań.

Przykłady zadań:

  • przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania,
  • zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymają dyplom „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez szkołę,
  • opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”,
  • wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”.