Tymbark: Nagroda dla Kwartetu wiolonczelowego

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia STO w Tymbarku
Tymbark 249
34-650 Tymbark

W dniu 28 marca 2015 r. w Łodzi odbył się XV Ogólnopolski Konkurs Smyczkowych Zespołów Kameralnych im. Grażyny Bacewicz dla zespołów ze szkól muzycznych I i II st.

W konkursie wzięli udział uczniowie z Radomia, Opola, Poznania , Krakowa, Łodzi, Częstochowy, Gdańska, Strzyżowa i uczniowie ze Społecznej Szkoły Muzycznej I St. STO w Tymbarku. Szkołę reprezentował Kwartet Wiolonczelowy w składzie; Klaudia Sasuła, Zuzanna Górka, Martyna Kędroń i Klaudia Zapalska. Zdobyły one II nagrodę na tym prestiżowym konkursie i pochwałę Jury Tymbark zawsze ma dobre pomysły i z przyjemnością słuchało się Kwartetu i wykonanego przez nie programu. Zespól przygotowała Monika Płachta i Halina Waszkiewicz-Rosiek.

Bardzo dziękujemy za pomoc rodzicom i zaangażowanie w dowiezienie uczennic do Łodzi i Gratulujemy im zdolnych i pracowitych dzieci.