II Międzynarodowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia STO w Tymbarku
Tymbark 249
34-650 Tymbark

Termin: 22-26 kwietnia 2018 r.
Miejsce: SSM I St. STO

Organizator: Społeczna Szkoła Muzyczna I St. STO
Tymbark 249, 34-650 Tymbark
tel. kont. 182628094; 694 524 395
e-mail: smmtymbark@wp.pl

Zasięg międzynarodowy


Konkurs zepołów od duetów do nonetów m.in. duety fortepianowe, tria mieszane, kwartety smyczkowe, kwartety dęte, kwintety fortepianowe, sekstety perkusyjne i inne kombinacje.

Konours organizowany dla dzieci i młodzieży od lat 6 do 19, które będą podzielone na odpowiedznie grupy wiekowe.

Zostaną zaproszeni (podobnie jak w roku 2016) jurorzy i zespoły z Anglii, Niemiec, Słowacji, Węgier i całej Polski.