25 lat szkoły muzycznej w Tymbarku

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia STO w Tymbarku
Tymbark 249
34-650 Tymbark

2 maja br. Szkoła Muzyczna w Tymbarku obchodziła 25-lecie swojej działalności. W uroczystości wzięli udział uczniowie, absolwenci Szkoły, rodzice, nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia, dyrektorzy placówek oświatowych oraz kultury oraz Naczelnik Wydziału Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Paweł Stułka, poseł RP Pan Wiesław Janczyk, członek Zarządu Głównego STO w Warszawie Pan Krzysztof Kwiatkowski oraz przedstawiciele samorządów: Starosta Powiatu Limanowskiego Pan Jan Puchała, Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Pani Zofia Jeż.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Szkoły Halina Waszkiewicz-Rosiek, a po odśpiewaniu hymnu narodowego, scenę opanowali uczniowie Szkoły. Tytuł koncertu „Historia muzyki w pigułce”. Chór złożony z wszystkich uczniów Szkoły oraz zespoły kameralne przedstawili utwory najważniejszych polskich i światowych kompozytorów. Zebrana publiczność gorącymi oklaskami doceniła wysoki poziom wykonawczy młodych artystów.

Następnie Dyrektor Pani Halina Waszkiewicz-Rosiek przedstawiła „Historię Szkoły w liczbach”.

Głos zabrali goście. Pan Paweł Stułka w imieniu Prezydenta RP wręczył Pani Halinie Waszkiewicz-Rosiek Złoty Medal za Zasługi oraz w imieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotą odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”. Wręczył on również dyplomy uznania od Ministra Kultury Prezesowi Koła prowadzącego Szkołę w Tymbarku Irenie Wilczek-Sowa oraz Przewodniczącemu Rady Rodziców Panu Jackowi Pyrciowi.

Gratulacje i życzenia złożyli w imieniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Pan Krzysztof Kwiatkowski, poseł Wiesław Janczyk, Starosta Jan Puchała, Wójt Gminy Paweł Ptaszek, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tymbarku Pani Ewa Skrzekut, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Jeż i na zakończenie Pan Jacek Pyrć i Prezes Stowarzyszenia.

Irena Wilczek-Sowa