Spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci

Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7
96-515 Teresin

Termin: listopad 2016 – czerwiec 2017 r.
Miejsce: SPI STO

Organizator: Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7, 96-515 Teresin
tel. 46 86 14 934
e-mail: teresin1968@o2.pl

Zasięg – przedszkole


Celem spotkania jest promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, poznanie aktualnej literatury dziecięcej, bezpośredni kontakt z pisarką, wyrobienie wrażliwości odbioru utworu literackiego, rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką, zaspokajanie ciekawości i potrzeby poznawania świata poprzez obcowanie z literaturą dziecięcą, kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego w oparciu o wybraną literaturę, wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości takich jak dobro, prawda, miłość czy piękno, rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, angażowanie różnych sfer aktywności w celu rozumienia tekstu, wszechstronny rozwój dziecka poprzez kontakt ze sztuką.