Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „W krainie dinozaurów”

Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7
96-515 Teresin

Termin: luty 2019 r. – głoszenie konkursu
kwiecień – wyniki konkursu

Miejsce: SPI STO

Organizator: Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7, 96-515 Teresin
tel. 46 861 49 34
e-mail: teresin1968@o2.pl

Zasięg ogólnopolski


Celem konkursu jest pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, propagowanie wychowania plastycznego, promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie, pogłębianie wiedzy o dinozaurach.

Prace oceniane będą przez powołaną komisję w dwóch kategoriach wiekowych:

I – dzieci 3-4 letnie,
II – dzieci 5-6 letnie.

Prace nagrodzone i wyróżnione przez komisję zostaną powieszone na tablicy w przedszkolu, informacje odnośnie wyników konkursu dodatkowo zamieszczone zostaną na stronie: blizejprzedszkola.pl, przedszkoleteresin.pl, sto.org.pl.

Dzieci nagrodzone w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe (książki, gry planszowe, akcesoria plastyczne), nauczyciele za przygotowanie dzieci do konkursu otrzymają podziękowania. Wszystkie nagrody wysyłane będą do zwycięskich placówek pocztą.