Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Prawa dziecka”

Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7
96-515 Teresin

Termin: luty – kwiecień 2017 r.
Miejsce: SPI STO

Organizator: Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7, 96-515 Teresin
tel. 46 861 49 34
email: teresin1968@o2.pl

Zasięg ogólnopolski


  1. Cele konkursu: poszerzenie wiedzy dotyczącej praw dziecka, pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, propagowanie wychowania przedszkolnego, promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.
  2. Tematyka konkursu: konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczestnicy konkursu w swoich pracach plastycznych powinni odnieść się do własnych spostrzeżeń, obserwacji otaczającego świata.
  3. Prace będą ocenianew 2 kategoriach wiekowych:
    I kategoria – dzieci w 3-4 letnie,
    I kategoria – dzieci w 5-6 letnie.
  4. Technika pracy dowolna płaska, format pracy A3.