Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Prawa dziecka”

Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7
96-515 Teresin

Termin: luty – kwiecień 2017 r.
Miejsce: SPI STO

Organizator: Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7, 96-515 Teresin
tel. 46 861 49 34
email: teresin1968@o2.pl

Zasięg ogólnopolski


  1. Cele konkursu: poszerzenie wiedzy dotyczącej praw dziecka, pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, propagowanie wychowania przedszkolnego, promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.
  2. Tematyka konkursu: konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczestnicy konkursu w swoich pracach plastycznych powinni odnieść się do własnych spostrzeżeń, obserwacji otaczającego świata.
  3. Prace będą ocenianew 2 kategoriach wiekowych:
    I kategoria – dzieci w 3-4 letnie,
    I kategoria – dzieci w 5-6 letnie.
  4. Technika pracy dowolna płaska, format pracy A3.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy dotyczącej praw dziecka, pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, propagowanie wychowania przedszkolnego, promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.

Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac z placówek z całej Polski. Uczestnicy konkursu, a więc dzieci w wieku przedszkolnym w swoich pracach plastycznych odnosili się do własnych spostrzeżeń, obserwacji otaczającego świata.

Prace ocenione zostały przez powołaną komisję w 2 kategoriach wiekowych: I kategoria dzieci 3-4 letnie, II kategoria dzieci 5-6 letnie.

Prace nagrodzone i wyróżnione przez komisję zostały powieszone na tablicy w przedszkolu, informacje odnośnie wyników konkursu dodatkowo zamieszczono na stronie: bliżej przedszkola.pl, przedszkoleteresin.republika.pl.

Dzieci nagrodzone w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe (książki, gry planszowe, akcesoria plastyczne), nauczyciele za przygotowanie dzieci do konkursu otrzymali podziękowania. Wszystkie nagrody wysłano do zwycięskich placówek pocztą.