Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Dziecięce zabawy”

Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7
96-515 Teresin

Termin: luty 2018 (ogłoszenie konkursu)
kwiecień 2018 r. (wyniki konkursu)

Miejsce: SPI STO

Organizator: Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7, 96-515 Teresin
tel. 46 86 14 934
e-mail: teresin1968@o2.pl

Zasięg – ogólnopolski


Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej dziecięcych zabaw, sposobów aktywnego spędzania czasu, pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, propagowanie wychowania przedszkolnego, promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.

Uczestnicy konkursu – dzieci w wieku przedszkolnym – w swoich pracach plastycznych powinny odnieść się do własnych doświadczeń, ulubionych zabaw. Prace oceniane będą przez powołaną komisję w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria – dzieci 3-4 letnie, II kategoria – dzieci 5-6 letnie.

Prace nagrodzone i wyróżnione przez komisję zostaną powieszone na tablicy w przedszkolu, informacje odnośnie wyników konkursu dodatkowo zamieszczone zostaną na stronie: www.blizejprzedszkola.pl, www.przedszkoleteresin.republika.pl, www.sto.org.pl.