Akcja „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato – podaj dalej” – założenie wypożyczalni książek dla dzieci

Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7
96-515 Teresin

Termin: cały rok przedszkolny 2017/2018
Miejsce: SPI STO

Organizator: Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7, 96-515 Teresin
tel. 46 86 14 934
e-mail: teresin1968@o2.pl

Zasięg – przedszkole


Celem akcji jest wprowadzenie dzieci w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką, nabywanie nawyku dbania o książki szanowania ich, budowanie więzi między rodzicem a dzieckiem. 

Wypożyczalnia książek znajduje się w wyznaczonym kąciku, Dzieci wypożyczają wybrane książki do domu, po przeczytaniu zwracają je do przedszkola.