„Filmowe Echa”

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Słowiańska 2
78-400 Szczecinek

Termin: 11 maja - 15 listopada 2017 r.

Organizator: Zespół Szkół Społecznych STO
ul. Słowiańska 2, 78-400 Szczecinek
tel./faks 94 374-06-60
e-mail: sgsto@op.pl

Zasięg miejski


W związku z działalnością istniejącego w naszej szkole od pięciu lat Zespołu „AKCJA ANIMACJA” rozpoczęliśmy w maju realizację projektu pod nazwą „Filmowe echa” polegającego na zorganizowaniu szeregu wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży szczecineckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem nadrzędnym podejmowanych przez nas działań jest szeroko pojęta edukacja filmowa, polegająca na kształtowaniu odbiorców oraz twórców odgrywająca coraz większą rolę w wychowaniu kulturalnym dzieci i młodzieży.

Do uczestnictwa promowanych przez nas wydarzeniach odbywających się w maju 2017 roku zaprosiliśmy uczniów szczecineckich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


Zespół „AKCJA ANIMACJA” zrealizował kilkumiesięczny projekt pod nazwą „FILMOWE ECHA” , polegający na zorganizowaniu szeregu wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży szczecineckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem nadrzędnym podejmowanych przez nas działań była szeroko pojęta edukacja filmowa, polegająca na kształtowaniu odbiorców oraz twórców odgrywająca coraz większa rolę w wychowaniu kulturalnym dzieci i młodzieży.

Odbyły się następujące wydarzenia:

1. Przegląd filmów pochodzących z 11. Festiwalu Filmów Jednominutowych organizowanego przez Centrum Kultury w Gdańsku – polskiej edycji Festiwalu "THE ONE MINUTES" odbywającego się w Amsterdamie oraz spotkanie z Panią Karoliną Giedrys - Majkut, koordynatorką projektu Filmoteka Szkolna Akcja! z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskie.

2. „W KRĘGU WITKACEGO” – dwa trzydniowe plastyczno-animacyjne spotkania warsztatowe w pracowni Zespołu „Akcja Animacja” w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku, których efektem był film oraz wystawa zgłoszone na Ogólnopolski Konkurs „Witkacy pod strzechy” w Słupsku.

3. 16 listopada 2017 r. zorganizowano Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny. Był to pokaz filmów konkursowych, które prezentowane były na przeglądzie głównym w Poznaniu, a także filmów, które powstały w pracowni Zespołu „Akcja Animacja”.

Zespół Szkół Społecznych STO w Szczecinku od trzech lat współpracuje na zasadach porozumienia z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i cyklicznie w szczecineckim kinie organizuje pokazy filmów konkursowych dla szerokiego grona odbiorców.

Jolanta Sierpińska
Marzena Marcinkowska