English Talent Contest – IV edycja

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Słowiańska 2
78-400 Szczecinek

Termin: 27 kwietnia 2020 r.
Miejsce: Zespół Szkół Społecznych STO, Szczecinek

Organizator: Zespół Szkół Społecznych STO
ul. Słowiańska 2, 78-400 Szczecinek
tel./faks 94 374-06-60
e-mail: sgsto@op.pl

Zasięg: lokalny


Konkurs Piosenki w Języku Angielskim – English Talent Contest jest imprezą skierowaną do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych polegającą na umożliwieniu prezentacji umiejętności językowych oraz wokalnych w języku angielskim.

Zadanie jest bardzo ważne ze względu na możliwość wzbogacenia oferty edukacyjnej i kulturalnej dzięki szczególnemu potencjałowi, jakim dysponuje prowadzony przez SKT nr 47 STO Zespół Szkół Społecznych STO.

Cele konkursu:

 • prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
 • promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,
 • promocja nowych talentów,
 • utrwalenie i wzbogacenie leksyki,
 • praca nad poprawną wymową,
 • przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,
 • przezwyciężenie tremy i stresu,
 • praktyczne umiejętności zachowania się na scenie,
 • integracja i wymiana doświadczeń nauczycieli języka angielskiego,
 • promocja Szkoły Społecznej i Społecznego Towarzystwa Oświatowego w społeczności lokalnej.

Znajdź szkołę