Nasze osiągnięcia

Społeczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich STO
ul. Tomaszowska 1
71-671 Szczecin

  • Sprawdzian szóstoklasisty zawsze w najwyższym 9 staninie w skali kraju.
  • Bardzo wysokie wyniki w testach zewnętrznych i konkursach ogólnopolskich (często I miejsce w kraju).
  • Największy w mieście odsetek uczniów nagrodzonych STYPENDIUM MIASTA SZCZECIN.
  • Pozyskiwanie funduszy na wzbogacenie oferty szkoły: Comenius, Radosna Szkoła, Z indywidualizacją idziemy po sukces).
  • Stale doskonaląca się, twórcza kadra pedagogiczna.