System Informacji Oświatowej - zaproszenie na szkolenie

Prezesi i członkowie zarządów Samodzielnych Kół Terenowych STO,
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół STO,
Księgowi i pracownicy administracji szkolnej STO,

zwracamy Państwa uwagę na propozycję udziału w otwartych szkoleniach dotyczących nowego Systemu Informacji Oświatowej. Edukatorzy – Grzegorz Pochopień i Daria Pietrzykowska – dali się niedawno poznać w STO podczas szkolenia, jakie 15 września 2018 r. przeprowadzili w naszej siedzibie w Warszawie. Uczestnicy przyznają, że było to szkolenie nadzwyczaj udane, przedstawiające w klarowny sposób nowy system SIO, zwłaszcza pod kątem problemów finansowych szkoły. Poprawne naliczanie dotacji pochodzącej z subwencji oświatowej, obliczanie i wydatkowanie dotacji dla uczniów niepełnosprawnych i dotacji podręcznikowej to kwestie, które nieraz budzą wątpliwości; zagadnienia prawne z tego zakresu też przysparzają szkołom niemało kłopotów. Polecamy gorąco udział w szkoleniu ww. edukatorów (nie tyko w Warszawie, ale także w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu). Radzimy przygotować konkretne pytania wynikające z Państwa praktyki.

Zarząd Główny STO, Biuro STO  

 


Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy na szkolenie z nowego Systemu Informacji Oświatowej.

Szkolenie otwarte w Warszawie odbędzie się 11 października.

Szkolenie przeprowadzą byli pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialni za wdrażanie nowego SIO: Grzegorz Pochopień, Daria Pietrzykowska. 

Celem szkolenia jest poznanie tzw. nowego SIO w praktyce. Szkolenie jest adresowane do pracowników przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Szkolenie będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO. Pokażemy krok po kroku jak wprowadzać dane do poszczególnych modułów nowego SIO. 

Pokażemy także Państwu, jak prawidłowo zgłaszać uczniów do egzaminów (zgłoszenia uczniów do egzaminu ósmoklasisty można tego dokonać tylko poprzez nowe SIO).

Ponadto odpowiemy na pytania merytoryczne. Zwrócimy Państwu uwagę na poprawność danych wprowadzanych do SIO pod kątem naliczenia subwencji oświatowej, tak aby środki naliczone dla samorządu na Państwa szkołę nie były zaniżone (nie przysługuje zwiększenie subwencji dla samorządu z tytułu błędnego wprowadzenia danych do SIO) ani zawyżone (co oznaczałoby dla samorządu zwrot subwencji).

Ponadto zwracamy uwagę, że w przypadku szkół niepublicznych od 2019 roku to, czy szkoła otrzyma dotację będzie uzależnione od wprowadzenia danych do Systemu Informacji Oświatowej.

Przedstawimy Państwu także kwestie prawne (ochrona danych osobowych, udzielanie upoważnień, ustawowe obowiązki dyrektora szkoły w związku z uczniem niezweryfikowanym z rejestrem PESEL, prawidłowy sposób rejestrowania orzeczeń, zmiany w ustawie, które zgodnie z obecnie procedowanym projektem MEN wejdą w życie 1 stycznia 2019 r., itd.). 

Na szkolenie mogą się Państwo zapisać wypełniając formularz na stronie internetowej

W najbliższym czasie planujemy szkolenia otwarte także 1 października w Poznaniu, 2 października w Gdańsku, 5 października w Katowicach oraz 8 października we Wrocławiu. 

Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem,

Grzegorz Pochopień

Daria Pietrzykowska