Święto Niepodległości

Szanowni Państwo,
Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy szkół,
Członkowie i Przyjaciele STO,
Drodzy Uczniowie,

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku zaowocowało przypływem  społecznego entuzjazmu, pracowitości, wiary w lepszą przyszłość.  Wolność trwała jednak krótko, zaledwie dwadzieścia lat, a późniejsze wydarzenia historyczne – II wojna światowa i uciemiężenie w latach powojennych – ciężko doświadczyły Polaków.

Niepodległość została ponownie odzyskana w roku 1989, w wyniku pokojowych przemian ustrojowych. Od ćwierć wieku możemy cieszyć się rzeczywistą niepodległością i wielkimi możliwościami działania, tym bardziej że w 2004 roku nastąpiło nowe otwarcie dzięki włączeniu  Polski do Unii Europejskiej. Czy jednak entuzjazm, pracowitość i wiara w lepsze jutro towarzyszą nam, jak kiedyś?

Świętując kolejną rocznicę odzyskania niepodległości  szukamy w przeszłości dobrych wzorów i patrzymy w przyszłość, by je zastosować. Społeczne Towarzystwo Oświatowe pragnie przyczynić się do sukcesów niepodległej Polski; swoje zadanie widzi w tworzeniu nowoczesnej szkoły, a przede wszystkim – jej programu wychowania. Chcemy budować pozytywne nastawienie do Ojczyzny, wyzwalać entuzjazm do pracy, odwagę i kreatywność, uczyć społecznej i indywidualnej odpowiedzialności.

Z okazji Święta Niepodległości życzę wszystkim optymizmu we wspólnym działaniu na rzecz polskiej oświaty.

Anna Okońska-Walkowicz, prezes STO,

wraz z członkami Zarządu Głównego