Święto niepodległości

Szanowni Państwo,
Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy szkół, 
Członkowie i Przyjaciele STO,
Drodzy Uczniowie,

Patriotyzm może się manifestować rożnie: indywidualnie lub zbiorowo, z naciskiem na „patriotyzm walki”, związany z pamięcią o poległych bohaterach, lub „patriotyzm pracy”, związany z koncepcjami budowy Polski po I i po II wojnie światowej, a także w naszych czasach, po zmianie ustroju w 1989 roku. 

Ważne są symbole i znaki dające poczucie więzi w świątecznym dniu. Najważniejsze jest jednak to, jak patriotyzm wyraża się w codziennym życiu. Od 24 lat kształtujemy Ojczyznę w sposób niezakłócony wrogimi zewnętrznymi działaniami, a dzięki wejściu do Unii Europejskiej możemy w pełni uczestniczyć w przemianach cywilizacyjnych. W tej sytuacji mamy do wypełnienia liczne zadania związane z patriotyzmem obywatelskim.

Sądzę, że członkowie Społecznego Towarzystwa Oświatowego dobrze to rozumieją. Pragniemy, aby rozumieli to także uczniowie naszych szkół. Kształcimy w nich młode pokolenie Polaków, a zarazem Europejczyków, którzy w nieodległej przyszłości przejmą odpowiedzialność dzisiejszych dorosłych. Życzę wychowawcom – Nauczycielom i Rodzicom – aby skutecznie przekazali młodzieży szczytne idee obywatelskie naszego Towarzystwa.

Wszystkim członkom STO życzę radosnego przeżywania Święta Niepodległości. Nasze szkoły mogą z tej okazji stać się terenem imprez, które będą przekazywać pozytywne myślenie o Ojczyźnie, jej przeszłości i przyszłości.

Anna Okońska-Walkowicz, prezes STO,
wraz z członkami Zarządu Głównego