STO w towarzystwie prestiżowych organizacji edukacyjnych na platformie iTunes U

We wtorek, 10 stycznia w warszawskim biurze Społecznego Towarzystwa Oświatowego odbyło się spotkanie Zespołu Redakcyjnego Cyfrowych Wydawnictw Edukacyjnych STO. W grupie 18 przedstawicieli środowisk, szkół i kół STO z Gdańska, Poznania, Łodzi, Warszawy, Krakowa i Białegostoku rozmawiano o stworzeniu profesjonalnych, interaktywnych zasobów edukacyjnych dla szkół Towarzystwa. Celem zespołu redakcyjnego jest rozwinięcie ambitnego projektu w oparciu o doświadczenia szkół STO i wiedzę nauczycieli. STO pragnie swoimi zasobami wyznaczać w Polsce kierunki rozwoju, standardy i jakość nowoczesnych i innowacyjnych materiałów edukacyjnych. 

Ogromnym atutem przygotowywanego projektu jest zaangażowanie profesjonalnych autorów-praktyków, czyli nauczycieli szkół STO. Wszystkie publikacje zamieszczane będą na specjalnie dedykowanym kanale w iTunes U – platformie, na której znajdują się materiały edukacyjne najbardziej prestiżowych uczelni i organizacji edukacyjnych na świecie, takich jak University of Oxford, University of Cambridge, ESSA Academy, czy Stephen Perse Foundation. Kanał iTunes U dla STO będzie posiadać swoich redaktorów i recenzentów. W ramach planowanych serii wydawniczych, zespół redakcyjny przygotuje zarówno kursy przedmiotowe dla uczniów STO, poradniki metodyczno-dydaktyczne, jak i materiały wideo dla nauczycieli. 

Podczas Wakacyjnej Szkoły STO w lipcu 2017 roku zespół redakcyjny będzie pracował nad merytoryczną zawartością publikacji i przygotowaniem do upowszechnienia na kanale iTunes U Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Zostaną przygotowane wybrane kursy przedmiotowe i publikacje metodyczne oraz opracowany szczegółowy plan wydawniczy na kolejny rok szkolny. 

Spotkanie inaugurujące prace nad projektem poprowadzili Witold Kołodziejczyk, członek ZG STO oraz Małgorzata Szczepanik przedstawicielka Apple Edukacja. Partnerem inicjatywy jest Cortland Apple Premium Reseller.

Będziemy śledzić i na bieżąco informować o postępach w pracach zespołu.