STO przeciwko oświacie opartej na strachu

Społeczne Towarzystwo Oświatowe sprzeciwia się propozycjom resortu sprawiedliwości, w myśl których dyrektorom szkół ma grozić odpowiedzialność karna.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowiska:

Znajdź szkołę