Startuje Międzyszkolna Sieć Współpracy STO!

Międzyszkolna Sieć Współpracy STO 

W codziennej edukacji korzystasz z osiągnięć technologii informacyjno-komunikacyjnej TIK?

Twoja szkoła bierze udział w programie Aktywna Tablica?

Jesteś otwarty na poznawanie nowych trendów?

Chcesz osiągać jeszcze lepsze efekty nauczania wykorzystując nowe technologie? 

Wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom i uruchamiamy Międzyszkolną Sieć Współpracy STO. To przestrzeń dialogu, w której będziecie mogli dzielić się pomysłami,  wzajemnie inspirować i zachęcać do podejmowania nowych działań.

Jak to działa?

Na specjalnie przygotowanym dysku online będziecie można zamieszczać gotowe scenariusze zajęć, artykuły i prezentacje dotyczące wykorzystania TIK w Państwa szkole i całej edukacji.

Każda osoba należąca do sieci ma możliwość dodawania swoich dokumentów, pobierania dokumentów wprowadzanych przez innych użytkowników, dodawania komentarzy, jak również tworzenia dokumentów online służących do wspólnej pracy wszystkim użytkownikom sieci.

Jak się włączyć?

Do udziału w projekcie zachęcamy wszystkie Szkoły STO, szczególnie te, które biorą udział lub zamierzają wziąć udział w programie MEN „Aktywna Tablica” (udział w międzyszkolnej sieci współpracy stanowi bowiem wymóg rozliczenia projektu). Każda ze szkół chcących wziąć udział w Sieci powinna wyłonić e-koordynatora, który będzie odpowiedzialny za wprowadzanie dokumentów na dysk oraz aktywny udział dyskusjach.

Jeśli chcecie Państwo dołączyć do Sieci bardzo prosimy o kontakt z Biurem Prasowym STO, które przekaże Państwu bezpośrednio wszystkie informacje oraz prześle niezbędne do zalogowania linki:

Biuro Prasowe

e-mail: biuroprasowe@sto.org.pl

tel. 883 304 433

Międzyszkolna Sieć Współpracy STO to projekt w pełni demokratyczny. Każdy z członków Sieci może wprowadzać dane, komentować je i współtworzyć nowe rozwiązania.

Liczymy na Państwa pomysły, doświadczenie i zaangażowanie!

Do zobaczenia online!

Barbara Man 

Rzeczniczka Prasowa STO