MPiPS informuje: Startuje FIO 2015

Można już składać wnioski o przyznanie dotacji w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Społecznych na 2015 rok.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach jednego z trzech priorytetów:

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;
Priorytet 3. Aktywni obywatele;
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (w ramach priorytetu 4 wydzielono komponent działań systemowych).

Projekty mogą być realizowane w ciągu jednego roku (od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.) lub w ciągu dwóch lat (od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2016 r.). W Komponencie Działań Systemowych w priorytecie 4 realizowane są jedynie projekty dwuletnie: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2016 r. lub projekty trzyletnie: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2017 r. Dotacje wynoszą od 10 do 750 tys. zł.

Zgłoszenia należy składać w dwóch formach:

  • w wersji elektronicznej przez Generator Ofert FIO;
  • w wersji papierowej lub składając ofertę za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Ofertę należy przesłać do 19 stycznia 2015 r. do godz.16:15.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.