Starachowice: XI Turniej Recytatorski Jednego Wiersza o Laur Majowego Motyla

         Turniej powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie małych artystów i brak odpowiedniej imprezy na „rynku kultury”.

         Recytatorzy lokalnych scen mieli szanse zaprezentować swoje talenty dopiero jako uczniowie szkół podstawowych. Na szczęście jednak, od jedenastu lat, to jawne niedopatrzenie zostało zażegnane, dzięki pomysłowi  Agnieszki Polak (plastyczka, instruktorka teatralna) i Anny Babickiej ( pedagoga szkolnego).

Turniej narodził się w Społecznej  Szkole Podstawowej STO w Starachowicach i tam rozwija się, ma coraz więcej zwolenników i obrasta w tradycję.

„Laur Majowego Motyla” zdobywają mali recytatorzy ze wszystkich miejskich placówek przedszkolnych. Nowo powstałe w mieście punkty przedszkolne, także integracyjne i terapeutyczne, mają  w Turnieju swoich reprezentantów. Z każdej placówki gościmy po dwóch recytatorów, których zadaniem jest zaprezentowanie jednego wiersza, najlepiej polskich autorów. Można podczas prezentacji użyć rekwizytu lub wystąpić w kostiumie dla podniesienia ogólnego wyrazu artystycznego, ale najważniejsze jest słowo i jego przekaz.

Mali artyści, dzieci pięcio- i sześcioletnie rokrocznie potwierdzają, że Turniej ma sens i warto oddać im scenę, aby pokazały swoje recytatorskie talenty.  Wspaniale brzmią teksty poetyckiej klasyki dziecięcej, czy wydawniczych nowości, wypowiadane przez scenicznych debiutantów, czasem jeszcze dość nieporadnie, ale z wdziękiem i wyraźną przyjemnością.    Recytacje dostarczają nam wielu wzruszeń, budzą podziw i na długo zapadają w pamięć. Ponadto Turniej przyczynia się do promowania dziecięcej literatury polskiej, integracji środowiska  przedszkolnego w mieście oraz daje szansę promocji, dzięki współpracy SSP STO z lokalną prasą -„Tygodnikiem Starachowickim” .

Wszyscy artyści są nagrodzeni. „Fruną” do nich nagrody od Złotego, Srebrnego i Kolorowego Motyla. W czasie obrad Jury, dzieci uczestniczą w zabawach teatralnych, oglądają spektakle przygotowane dla nich przez uczestników szkolnego koła teatralnego, wspólnie śpiewają, tańczą lub uczą się krótkich zabawnych wierszyków.

W tegorocznym Turnieju przyznano po osiem nagród od Srebrnego i Kolorowego Motyla oraz pięć od Motyla Złotego.

Uczniowie SSP STO, nasi „Zerówkowicze” zdobyli: Laura Anyst – nagrodę Kolorowego Motyla, a Aleksander Pożoga – nagrodę Srebrnego Motyla.

Przedstawienie o „Malutkiej Czarownicy”, w wykonaniu uczennic z SSP i SG STO przygotowały Magdalena Zatorska i Anna Babicka .

A teraz czekamy ze niecierpliwością, kiedy znów przyjdzie maj... i przylecą nowe Motyle.

Anna Babicka