Starachowice: Łamigłowa 2017

Znamy nazwiska uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nagrodzonych w XXVI Ogólnopolskim Konkursie "Łamigłowy". Konkurs, który od 26 lat organizują Społeczna Szkoła Podstawowa STO i Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach odbył się w sobotę. Po południu przyszedł czas na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Uroczystość połączono z przeglądem artystycznego dorobku uczniów szkół społecznych. W tegorocznej edycji udział brali uczniowie szkół nie tylko ze Starachowic.  Byli także reprezentanci szkół z Rzepina, Szerzaw, a także z Łodzi, Ostrołęki i Warszawy.

W kategorii Młodzicy pierwsze miejsce zajęła Abigail Venter ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Starachowicach, drugie miejsce – Tomasz Mulas ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Trzecia była Anna Leszczyńska – Zespół Szkół STO w Ostrołęce, czwarta Maria Makowska, a piąty Kacper Bonkiewicz, oboje ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Łodzi.

W kategorii Kadeci najlepszy był Tomasz Salski ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Warszawie, a drugi Wiktor Laskowski, trzecia Zpfia Zielińska - oboje z Zespołu Szkół STO w Ostrołęce. Czwarte miejsce zajęła Alicja Pagórek ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Łodzi, piąte – Katarzyna Zawiła ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Starachowicach. W kategorii Juniorzy przyznano dwa pierwsze miejsca: dla Pawła Chai ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Starachowicach oraz  Tymoteusza Składanka ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi, druga – Julia Wyskiel ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Starachowicach, trzecia – Oliwia Wojteczek z Zespołu Szkół w Szerzawach. Czwarte miejsce zajęła Aleksandra Wójcicka ACze Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Starachowicach. W najstarszej gimnazjalnej grupie Żacy Łamigłową został Szymon Tuz, druga była Wiktoria Nowak, oboje ze Społecznego Gimnazjum w Starachowicach, ex aequo  na drugim miejscu uplasowała się Zuzanna Kucała – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO w Warszawie, a trzeci – Wiktor Serwicki ze Społecznego Gimnazjum STO w Starachowicach. Czwarte miejsce zajęła Zuzanna Milczarska ze Społecznego Gimnazjum nr 1 STO w Łodzi. Przyznano także puchary za osiągnięcia dla poszczególnych szkół. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła drużyna z  Zespołu Szkół STO w Ostrołęce, drugie - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Łodzi, a trzecie Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Starachowicach. W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce zajęło Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach, drugie - Społeczne Gimnazjum nr 1 STO w Łodzi, a trzecie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO w Warszawie.