Stanowisko w sprawie likwidacji gimnazjów

Zarząd Główny STO wypracowuje stanowisko w sprawie zapowiadanych przez rząd reform w oświacie, polegających m.in. na likwidacji gimnazjów w 2017 roku oraz powrocie do 8-letniej szkoły podstawowej.

Zarząd Główny STO podjął dyskusję na temat zapowiadanej przez rząd likwidacji gimnazjów. Większością 9 głosów Zarząd Główny zdecydował o podjęciu działań mających na celu wyrażenie sprzeciwu wobec pomysłu likwidacji gimnazjów. Jesteśmy przekonani, że likwidacja nie tylko nie rozwiąże żadnych istniejących w oświacie problemów, ale też wywoła chaos i zniszczy szereg osiągnięć polskiej edukacji ostatnich lat.

Takie stanowisko zaprezentowała m.in. pani Krystyna Norwa, Wiceprezes STO, w rozmowie w Polsat News. Program można zobaczyć tu.

Obecnie Zarząd Główny wypracowuje stanowisko dotyczące metod i środków, jakimi powinniśmy się posłużyć, aby wyrazić sprzeciw w tej sprawie. Ma temu służyć m.in. ankieta wysłana do Dyrektorów Szkół STO, która pozwoli ocenić, jakie jest zdanie całego środowiska STO.

Zapraszamy wszystkich do wyrażenia swojego zdania i dzielenia się swoimi argumentami, przemyśleniami. Takie opinie można przesyłać na adres: biuro@sto.org.pl i/lub biuroprasowe@sto.org.pl