Sprawozdania z posiedzeń Zarządu Głównego STO

Sprawozdania merytoryczne (opp) finansowe 

Sprawozdania finansowe są również zamieszczane i dostępne na stronie www.pozytek.gov.pl