Sprawdziło się hasło Kongresu: „Siła lokalności – siła Polski”

Szanowni Państwo, Drodzy Kongresowicze,

„mieszkańcem się jest, obywatelem trzeba się stać” – to myśl, którą zapamiętałem z wystąpienia prof. Cezarego Obrachta-‑Prondzyńskiego podczas XIII Kongresu Obywatelskiego, który odbył się 20 października w Centrum Nauki Kopernik i w którym wzięli udział reprezentanci 122 miejscowości z całej Polski.

Sprawdziło się hasło Kongresu: „Siła lokalności – siła Polski”, w którym słowo „lokalność” dotyczyło wszystkich przestrzeni, jakie zamieszkujemy – zarówno tych miejskich, jak i wiejskich. Terytorialna bliskość jest jednak tylko szansą, nie gwarancją. To od nas zależy, czy potrafimy ją wykorzystać. Czy chcemy nasze zbiorowe życie oprzeć na prawdzie i wiedzy, czy na bieżącej skuteczności? Na otwartości czy na lęku przed innymi i światem? Na myśleniu o całej wspólnocie i szukaniu kompromisu czy na wzbudzaniu podziałów, konfliktów i działania z pozycji „siły”? Innymi słowy, to jaki będzie ten lokalny fundament całej „Rzeczypospolitej” zależy od nas, od tego, na jakich wartościach chcemy go budować. Stulecie odzyskania niepodległości sprzyja temu, by takie pytania postawił sobie KAŻDY z NAS.

Nowe miejsce Kongresu – Centrum Nauki Kopernik – sprzyjało skupieniu, refleksji, bezpośrednim rozmowom i nawiązywaniu nowych znajomości. Wszyscy ci Kongresowicze, którzy nie zdołali się zarejestrować lub nie mogli przybyć na Kongres mogą teraz wysłuchać nagrań audio z całego XIII Kongresu Obywatelskiego. Planujemy także udostępnienie na naszej stronie obszernych relacji wideo.

Zapraszam także do odwiedzenia i bezpośredniego odkrywania nowości na naszej stronie www. Polecam artykuł prof. Bohdana Jałowieckiego (Uniwersytet Warszawski) Polska tożsamość to nie tylko mitologia Kongresówki oraz artykuł mojego autorstwa Etosy niedocenionym ogniwem rozwoju, których bardziej rozbudowane wersje znalazły się w książce Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej, o której więcej informacji poniżej. Zachęcam również do lektury obywatelskiego głosu Marcina Skrzypka, Członka Rady Programowej Kongresu z Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN Obywatel Kopciuszkiem polskiej demokracji?

Serdecznie zachęcam do dokonywania wpłat wspierających misję Kongresu Obywatelskiego na konto organizatora Kongresów tj. Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, numer konta 82 1240 1255 1111 0000 1523 6225, wskazując w tytule przelewu „darowizna na cele statutowe z przeznaczeniem na Kongres Obywatelski”. Dzięki wpłatom będziemy mogli zachować jak najwięcej z dotychczasowego formatu spotkań, działać przez cały rok (m. in. w ramach prac nad thinkletterem „Idee dla Polski”) oraz utrzymać niezależność od polityki i biznesu.

Łączę najlepsze pozdrowienia i wyrazy szacunku,
dr Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

 

Co nowego w Kongresie Obywatelskim?

„Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej” – nowa książka Kongresu Obywatelskiego
Na XIII Kongresie Obywatelskim swoją premierę miała nowa książka wydana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach serii „Wolność i Solidarność”. Wydanie w formacie .pdf można pobrać  ze strony www.kongresobywatelski.pl.

„Idee dla Polski” – obywatelski thinkletter:

Etosy niedocenianym ogniwem rozwoju 
dr Jan Szomburg, Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Polska tożsamość to nie tylko mitologia Kongresówki
prof. Bohdan Jałowiecki, Uniwersytet Warszawski

Obywatel Kopciuszkiem polskiej demokracji?
Marcin Skrzypek, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

IDEE DLA POLSKI – cotygodniowy thinkletter

Zapisz się!

Możecie Państwo również śledzić Kongres w mediach społecznościowych: