Spotkanie w sprawie aktualnych problemów z zakresu finansów i księgowości, Warszawa - 7 listopada br.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Biuro STO organizuje spotkanie z panem Przemysławem Filem, biegłym rewidentem w biurze rachunkowym Zarządu Głównego STO. Tematem spotkania będą aktualne problemy z zakresu finansów i księgowości szkół.

Tematy spotkania:

♦ Zmiany w  ustawie o rachunkowości, nowe sprawozdania finansowe dla jednostek STO wg załącznika nr 6 UoR.

♦ Składanie sprawozdań finansowych do Urzędów Skarbowych według nowych zasad (z podpisem elektronicznym).

♦ Składanie sprawozdań finansowych do KRS-u według nowych zasad (z podpisem elektronicznym) dla kół prowadzących działalność gospodarczą.

♦ Omówienie dodatkowych zagadnień zgłoszonych przed szkoleniem.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 7 listopada br. w godzinach 10.30.-15.00., w siedzibie Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 39.

Zapraszamy przedstawicieli zarządów kół, dyrektorów szkół STO oraz księgowych, czyli osoby, które w swej pracy czy działalności zajmują się gospodarką finansową jednostek organizacyjnych STO.

Prosimy o zgłaszanie szczegółowych tematów z zakresu finansów i księgowości szkół i kół STO, tak aby biuro rachunkowe mogło przygotować objaśnienia odpowiadające Państwa potrzebom.

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uczestnictwa drogą mailową (biuro@sto.org.pl), faksem lub telefonicznie (22 826 78 64; 22 826 78 03) do dnia 5 listopada br.

Serdecznie zapraszamy
Biuro STO