Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe w dniu 21 sierpnia br.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy oraz Wicedyrektorzy szkół STO,

serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dla osób kierujących szkołami i innymi placówkami STO, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia br. w godz. 11.00-16.00.

Miejsce: sala szkoleniowa w siedzibie ZG i Biura STO, ul. Nowy Świat 39.

Spotkanie organizuje Zarząd Główny STO, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym podczas Wakacyjnej Szkoły STO. Głównym celem spotkania będzie określenie problemów i spraw, które są najważniejsze dla naszego środowiska i wymagają wspólnego namysłu i decyzji. Szczególnie zapraszamy osoby, które objęły stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły w ostatnich latach. Spotkanie będzie składało się z II części: seminaryjnej i warsztatowej.

Część I seminarium, godz. 11.00.-13.00. moderator - Zygmunt Puchalski

 1. Przegląd zmian w prawie oświatowym, obowiązujących od 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem:
  a)      rozporządzenia MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego;

  b)      projektu rozporządzenia MEN z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych;

  c)      projektu rozporządzenia MEN z 18 lipca 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;

  d)      projektu rozporządzenia MEN z 24 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 2. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.
 3. Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli i KN.
 4. Ustalenie tematyki spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych dla kadry kierowniczej szkół STO w roku szkolnym 2018/2019.

Przerwa 13.00.-13.30

Część II warsztaty, godz. 13.30.-16.00.

Zajęcia dotyczące opracowania szkolnego regulaminu oceny pracy nauczycieli.

grupa 1 - moderator – Zygmunt Puchalski

Budowa szkolnego regulaminu oceny pracy nauczycieli krok po kroku na podstawie materiałów przesłanych przez uczestników Wakacyjnej Szkoły STO po sesji dotyczącej rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli, ( materiały do pobrania ).

grupa 2 - moderator – Jarosław Pytlak

Warsztaty wokół koncepcji regulaminu oceny pracy nauczyciela opublikowanej przez Jarosława Pytlaka na blogu „Wokół szkoły” ( www.wokolszkoly.edu.pl ) w dniu 28 lipca br.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa drogą mailową ( biuro@sto.org.pl ), faksem (22 826 78 03) lub telefonicznie (22 826 78 64; 22 828 88 57) do dnia 17 sierpnia br.

Potwierdzając udział w spotkaniu prosimy o wskazanie grupy warsztatowej, w której chcecie Państwo pracować od godziny 13.30.

Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe jest bezpłatne.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego