Spotkanie konsultacyjne dla dyrektorów szkół STO, Warszawa – 15 listopada br.

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy oraz Wicedyrektorzy szkół STO,


Uprzejmie informuję, że 15 listopada 2013 r. w godzinach 11.00-14.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla osób kierujących szkołami i innymi placówkami STO.

 

Spotkanie organizuje Zarząd Główny STO, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym podczas XIX Konferencji Programowej STO. Głównym celem spotkania będzie określenie problemów i spraw, które są najważniejsze dla naszego środowiska i wymagają wspólnego namysłu i decyzji. Szczególnie zapraszamy osoby, które objęły stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły w ostatnich latach.

Wyjściowo proponujemy omówienie następujących kwestii:

  • Dyrektor szkoły jako lider społeczności STO.
  • Terminarz dyrektora szkoły i analiza jego zadań.
  • Co wynika dla naszych szkół i placówek z nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego Ministra Edukacji Narodowej obowiązujących od 1 września 2013 r. Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego w szkole.
  • Koncepcja szkoły, statut i preliminarz budżetowy oraz inne ważne dokumenty.
  • Autonomia dyrektora i szkoły STO.

Spotkanie poprowadzi Zygmunt Puchalski, wiceprezes ZG STO, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO.

Termin: 15 listopada 2013 r. w godzinach 11.00-14.00
Miejsce: sala szkoleniowa w siedzibie ZG i Biura STO, ul. Nowy Świat 39.

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych!

Spotkanie konsultacyjno szkoleniowe jest całkowicie bezpłatne.

W celu usprawnienia przygotowań prosimy o zgłaszanie uczestnictwa drogą mailową (biuro@sto.org.pl), faksem (22 826 78 03) lub telefonicznie (22 826 78 64; 22 828 88 57) do dnia 12 listopada br.

Zygmunt Puchalski
wiceprezes ZG STO