Spotkanie dla księgowych Szkół i Kół STO, Warszawa – 14 listopada br.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Biuro STO organizuje spotkanie z panią Marią Wrzalską, doradcą podatkowym STO. Tematem spotkania będą aktualne problemy z zakresu finansów i  księgowości szkół i kół.

Spotkanie odbędzie się dnia 14 listopada 2013 r. w godzinach 10.00-15.00, w siedzibie Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 39.

Zapraszamy przedstawicieli zarządów kół i członków dyrekcji szkół oraz księgowych szkół STO, czyli osoby, które w swej pracy czy działalności zajmują się gospodarką finansową jednostek organizacyjnych STO.

Przewidziane są następujące tematy:

 • Inwestycje i nabycie środków trwałych, w jednostkach Społecznego Towarzystwa Oświatowego nie prowadzących działalności gospodarczej:
  – ewidencja księgowa,
  – ewidencja podatkowa,
  – rozliczenie różnic bilansowo – podatkowych,
  – remont i ulepszenie.
 • Opłaty za usługi edukacyjne – moment powstania przychodu:
  – szkoły STO – umowa edukacyjna na rok szkolny,
  – Samodzielne Koła Terenowe STO – kursy i inne odpłatne zajęcia.
 • Zakup sprzętu komputerowego a stawka VAT.
 • SKT i Szkoły jako osobny podatnik podatku dochodowego.
 • Wolontariusz w jednostkach STO.
 • Rozdysponowanie środków z 1% podatku dochodowego.
 • VAT – a szkolenia finansowane ze środków UE.
 • Zwolnienie z podatku dochodowego a zatrudnienie osób fizycznych do realizacji projektów finansowanych z UE.

Prosimy o zgłaszanie szczegółowych tematów ze wskazanego wyżej zakresu, tak aby objaśnienia odpowiadały Państwa potrzebom.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uczestnictwa drogą mailową (biuro@sto.org.pl), faksem (22 826 78 03) lub telefonicznie (22 826 78 64; 22 828 88 57) do dnia 10 listopada br.

Renata Żabik
Dyrektor Biura STO