Rok szkolny 2017/2018 ustanawia się Rokiem Jubileuszu 30-lecia STO

Rok szkolny 2017/2018 ustanawia się Rokiem Jubileuszu 30-lecia STO.