Relacja z konferencji "Awangarda edukacji – 25 lat oświaty niezależnej w Polsce"

Jak wygląda polska edukacja 25 lat po powstaniu szkół niepublicznych? Dlaczego oświata niezależna to wciąż awangarda edukacji? Przedstawiciele wszystkich środowisk oświatowych spotkali się 10 października 2014 roku w Sejmie RP, by po raz pierwszy od upadku komunizmu dyskutować o dokonaniach i roli oświaty niezależnej w Polsce. Patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Konferencja „Awangarda edukacji – 25 lat oświaty niezależnej w Polsce” rozpoczęła się przemówieniem Minister Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, która podkreśliła rolę oświaty niezależnej. Podziękowała także przedstawicielom szkół niepublicznych za to, że w ich szkołach najważniejszą osobą jest uczeń.
– Jeżeli będę mogła wam pomóc bardziej niż do tej pory, to naprawdę zrobię to z wielką przyjemnością. Możecie być pewni, że nie dam sobie wmówić, że oświata niezależna jest dodatkiem do oświaty publicznej, jest pełnoprawną częścią edukacji polskiej w ogóle – podkreśliła Joanna Kluzik-Rostkowska. Następnie wystąpił pierwszy Minister Edukacji Narodowej w wolnej Polsce, prof. Henryk Samsonowicz. Wśród zaproszonych gości obecna była także Anna Okońska-Walkowicz, Prezes STO.
Podczas konferencji minister w Kancelarii Prezydenta prof. Irena Wóycicka w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego wręczyła odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla oświaty niepublicznej w Polsce. Wśród nagrodzonych znaleźli się także przedstawiciele STO: Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Jolanta Truszewska – Wiceprezes ZG STO, Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali Andrzej Kryszeń – Skarbnik ZG STO oraz Zygmunt Puchalski – Wiceprezes ZG STO. Minister edukacji wręczyła 23 najwyższe odznaczenia resortowe – Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wśród wyróżnionych były: Joanna Denert, nauczycielka z Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie; Katarzyna Kossakowska, dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego STO w Ostrołęce oraz Joanna Elżbieta Tobiacelii, nauczycielka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO
w Warszawie. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
Podczas konferencji odbyły się także panele dyskusyjne, podczas których poruszono kwestie kluczowe dla całego polskiego systemu oświaty, takie jak: upadek szkół wiejskich, słabość systemu kształcenia nauczycieli, postępująca komercjalizacja nauczania czy niespójny i niejasny system prawny oraz finansowy. Swój głos w dyskusji zabrali także absolwenci szkół niezależnych, wśród nich Patryk Łoszewski, absolwent szkoły STO, a obecnie dyrektor
w Departamencie Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów.

Awangarda edukacji – 25 lat oświaty niezależnej w Polsce