„Raising attainment using SOLE in mathematics for 11-12 year old learners” - MAJ - CZERWIEC 2017/2018

„Raising attainment using SOLE in mathematics for 11-12 year old learners”
PODSUMOWANIE PRACY PROJEKTOWEJ POLSKICH SZKÓŁ MAJ - CZERWIEC 2017/2018
Raport końcowy

Niniejszy raport ma na celu podsumowanie pracy polskich szkół partnerskich w ramach projektu „Raising attainment using SOLE in mathematics for 11-12 year old learners” w ostatnim trymestrze roku szkolnego 2017/2018. Ten trymestr zamyka jednocześnie pierwszy rok pracy projektowej.

Na początku czerwca (2.06 - 6.06) odbyła się druga konferencja koordynatorów i nauczycieli współpracujących w ramach projektu „Raising attainment using SOLE in mathematics for 11-12 year old learners” zorganizowana przez Biuro Społecznego Towarzystwa Oświaty. Mieliśmy przyjemność gościć naszych partnerów z łącznie 17 szkół w Glasgow, Valencii, Warszawie i Legionowie oraz koordynatorów z Anglii i Szkocji. Spotkanie miało na celu podsumowanie i ewaluację rocznej współpracy oraz zaplanowanie działań projektowych na kolejne etapy pracy. Zagraniczni goście odwiedzili polskie szkoły, wzięli udział w zajęciach projektowych, uczestniczyli w zajęciach dotyczących pracy przy pomocy platformy e-twinning.

Uczestnicy konferencji spotkali się z Panią Joanną Gospodarczyk z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Biura Edukacji, która podkreśliła jak ważne są wymiany doświadczeń i praktyk w ramach międzynarodowej współpracy szkół. Konferencja zakończyła pierwszy rok pracy z projektem SOLE i jednocześnie wyznaczyła kierunek działań na kolejne dwa lata. Wszystkie szkoły zaprezentowały raport z realizacji własnych działań projektowych. Odbyły się również spotkania w mniejszych zespołach polsko-hiszpańsko-szkockich, które pozwoliły przedyskutować wiele elementów dotyczących współpracy i komunikacji i zaplanować aktywności mające ulepszyć pracę w kolejnych etapach. Więcej na temat przebiegu konferencji można przeczytać w szczegółowym raporcie podsumowującym spotkanie sporządzonym przez Panią Anne Jenkins.

W kolejnej części tego raportu omówione zostaną obserwacje i wnioski wyciągnięte przez polskich nauczycieli. Wszyscy koordynatorzy zgodnie zauważają, że jak dotąd uczniowie w większości chętnie biorą udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu. Większość szkół realizuje lekcje projektowe w ramach regularnych lekcji matematyki, jest też szkoła, która przeznaczyła godzinę zajęć pozalekcyjnych na działania projektowe. Nauczyciele zauważają, że zajęcia są dla uczniów inspirujące i że uczniowie chętnie pracują nad znalezieniem odpowiedzi na postawione przez nauczycieli BIG QUESTIONS. Uczniowie chętniej pracują w grupie, dzielą się zdobytymi informacjami, starają się razem dotrzeć do odpowiedzi na postawione pytania rozdzielając między sobą zadania. Co również zasługuję na uwagę, to fakt, że uczniowie lepiej radzą sobie z przygotowaniem i przedstawieniem prezentacji swoich odpowiedzi. Z każdym kolejnym zadaniem nauczyciele starają się kłaść nacisk na inne aspekty pracy nad BIG QUESTIONS - wprowadzają elementy języków obcych (angielski, hiszpański), zwracają uwagę uczniów na estetykę ich prezentacji. Można śmiało powiedzieć, że dzięki tym staraniom praca uczniów metodą SOLE staje się bardziej skuteczna gdyż zaczynają przywiązywać wagę nie tylko do rozwiązania zadania, ale również do prezentacji i podzielenia się efektami swojej pracy co z kolei uczy ich elementów prezentacji, prowadzi do inspirujących dyskusji, pozwala wykazać się kreatywnością. Praca metodą SOLE wymaga od nauczycieli szukania nowych sposobów motywowania uczniów do angażowania się w zajęcia. Niestety, pomysł na prowadzenie zajęć w ten sam sposób powoli się wyczerpuje. Wszyscy nauczyciele zaobserwowali, że nie wszyscy uczniowie angażują się w zajęcia w podobnym stopniu. Pojawiają się grupy, które zaczynają wykorzystywać czas przeznaczony na pracę w ramach projektu na inne, niezwiązane z tematem BIG QUESTIONS aktywności. Może to wpływać demotywująco na innych uczniów i destrukcyjnie na sam projekt.

Dlatego właśnie nauczyciele dostrzegają potrzebę urozmaicania lekcji SOLE. Jednym ze sposobów jest zmiana środowiska pracy uczniów. Z obserwacji nauczycieli wynika, że zajęcia SOLE, które odbyły się poza szkołą (Centrum Nauki Kopernik, zielona szkoła) cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Nauczyciele podzielili się innymi ciekawymi sposobami na uatrakcyjnienie zajęć. Pojawiły się pomysły na przeprowadzenie wspólnych lekcji ze szkołami ze Szkocji i Hiszpanii za pomocą Skype, podczas których uczniowie trzech szkół jednocześnie rozwiązywaliby to samo BIG QUESTION obserwując postępy pracy uczniów z innych krajów.

Takie zajęcia zostały zaplanowane na drugi rok prac projektowych. Kolejnym działaniem mającym na celu zmotywowanie uczniów do większego angażowania się w zajęcia jest wprowadzenie formy nagrody za wysiłek włożony w pracę nad projektem. Nagrodą mogłoby być wyjście ze szkoły (do Centrum Nauki Kopernik, laboratorium, planetarium itp.) by tam wziąć udział w kolejnych, „specjalnych”, bardziej atrakcyjnych zajęciach SOLE. Przy okazji takich lekcji można włączać elementy nauk przyrodniczych, można stawiać bardziej otwarte BIG QUESTIONS. Pojawiły się również elementy szyfrowania zadań BIG QUESTIONS, co było dodatkowym ciekawym wyzwaniem dla uczniów. Znakomitym pomysłem było zaproszenie zagranicznych gości na polskie lekcje SOLE ponieważ pozwoliło to uczniom zauważyć międzynarodowy charakter projektu oraz wykazać się umiejętnościami językowymi. Dało się zauważyć, że w obecności zagranicznych gości polscy uczniowie wydawali się być bardziej zaangażowani w lekcje SOLE.

Co za tym idzie, wszyscy nauczyciele podkreślają potrzebę ulepszenie komunikacji między szkołami partnerskimi z Polski, Szkocji i Hiszpanii po to właśnie by projekt miał zauważalny międzynarodowy charakter nie tylko podczas trwania konferencji ale przez cały rok. To z pewnością ulepszyłoby pracę metodą SOLE, nauczyciele mogliby wymieniać się swoimi obserwacjami, doświadczeniami, pomysłami na lekcje SOLE a nawet pomysłami na BIG QUESTIONS.

W trzecim trymestrze roku szkolnego 2017/2018 udało się zrealizować po 3 kolejne BIG QUESTIONS.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących „Bachmacka” STO w Warszawie

1. Ile wody zużyłeś/ zużyłaś wczoraj?

2. Co jest specjalnego w trójkącie Pascala?

3.Na ośrodku znajdują się trzy boiska. Oblicz pole każdego z nich. Do wykonania pomiarów możecie użyć patyczka do uszu, stopy lub sznurówki (Każde boisko zmierz innym narzędziem). (Zadanie zostało zaszyfrowane kodem „Czekoladka”)

 

Szkoła Podstawowa nr 234 w Warszawie

1. Oblicz ilość wagonów w pociągu oraz maksymalną (taką samą) liczbę pasażerów w każdym wagonie, jeśli wiadomo, że przez stację przejechały trzy pociągi w których podróżowało: w pierwszym 546 pasażerów, w drugim 756 oraz 882 pasażerów w trzecim.

2. Czy wulkan można ugasić?

3. Jak duża pizza wystarczyłaby aby nakarmić wszystkich mieszkańców Polski, każdy Polak zjada 2 kawałki pizzy XXL?

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie

1. Jaki kształt mają komórki plastra miodu, który budują pszczoły i dlaczego jest on właśnie takiego kształtu?

2. Ile czasu potrzebuje najszybsze a ile najwolniejsze zwierzę, aby okrążyć kulę ziemską?

3. O ile stopni obróci się Ziemia w czasie pomiędzy wschodem a zachodem słońca w Warszawie dnia 4 czerwca? Narysuj ten kąt.

 

Warsaw Bilingual School

1. Ile będzie kosztował zakup litrowych szklanych butelek wody mogących pomieścić wodę z jeziora Morskie oko w Tatrach?

2. Włoskie miasto Pisa słynie ze swojej krzywej wieży. Mieszkańcy miasta są zaniepokojeni ponieważ z każdym rokiem wieża chyli się w dół o 5 stopni. Burmistrz prosi naszych uczniów o pomoc. Czy wieża się zawali? Ile czasu zostało burmistrzowi na rozwiązanie problemu?

3. Ile litrów zużyliście wczoraj (jako cała grupa, od obudzenia się do zaśnięcia)? Podsumowując, wszystkie szkoły zrealizowały po 9 BIG QUESTIONS, czyli wszystkie prace zaplanowane na rok szkolny 2017/2018. Wnioski płynące z tegorocznej pracy to na pewno usprawnienie komunikacji międzynarodowej, utrzymanie bardzo dobrej komunikacji między polskimi szkołami, oraz praca nad ciągłym urozmaicaniem lekcji prowadzonych metodą SOLE by podtrzymywać zainteresowanie i zaangażowanie uczniów.