Przypominamy o składaniu wniosków o nadanie Złotej Odznaki STO

Już wkrótce, 30 czerwca, upływa termin składania wniosków o nadanie zasłużonym członkom STO Złotej Odznaki – najwyższego odznaczenia Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Nadaje ją Kapituła Złotej Odznaki STO, która podejmuje decyzje mając do dyspozycji – zgodnie z regulaminem – wnioski zaopiniowane przez Zarząd Główny STO. Wniosek może zostać zgłoszony za pośrednictwem Biura STO przez:

a) członka Zarządu Głównego STO,
b) zarząd Koła STO,
c) dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki STO.

Złota Odznaka STO nadawana jest za szczególne zasługi dla STO w zakresie wyzwalania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także za zasługi w działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej. Kapituła z reguły honoruje zasługi dla stowarzyszenia o charakterze ponadlokalnym.

Odznaka przyznawana jest z okazji Święta STO, w dniu 30 listopada. Ustanowiona została w 2002 roku; dotychczas otrzymało ją 103 osoby (lista odznaczonych znajduje się na stronie internetowej STO)

Kapituła Złotej Odznaki STO w obecnym składzie osobowym została powołana przez Zarząd Główny STO uchwałą nr 1232/13 z dnia 11 maja 2013 r.  (tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 1305/15 ZG STO z dnia 16 maja 2015 r.) W jej skład wchodzą:

Marek Kręglewski – przewodniczący
Anna Jeziorna
Elżbieta Putkiewicz
Jerzy Hardie-Douglas
Stanisław Więckowski
Anna Okońska-Walkowicz (ex officio)

Zachęcamy do składania wniosków, z niezbędnymi  informacjami o kandydacie i z uzasadnieniem (na formularzu ze strony internetowej STO).