Protest koalicji przed MEN

1 września przedstawiciele koalicji "NIE dla chaosu w szkole" protestowali przeciwko reformie oświaty, zapowiedzianej przez resort edukacji. W pikiecie przed siedzibą MEN uczestniczyło ok. 100 osób.

Zarząd STO był reprezentowany przez prezesa Zygmunta Puchalskiego i wiceprezes ZG, Krystynę Norwę. Prezes STO przypomniał uczestnikom pikiety, dlaczego warto walczyć o gimnazja. Podkreślił osiągnięcia tych szkół w ostatnich latach, które to osiągnięcia zostaną zaprzepaszczone. Pokazał także pismo skierowane przez MEN do STO 22 grudnia 2015 roku. W piśmie tym resort informował, że "obecnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej nie są prowadzone jakiekolwiek prace związane ze zmianą struktury szkół, w tym w zakresie funkcjonowanie gimnazjów".

Przed zgromadzonymi wystąpili także przedstawiciele innych organizacji, m.in. ZNP, KOD, Evidence Institute, KFON, Obywatele dla Edukacji, Rodzice w Edukacji.

O dalszych działaniach koalicji będziemy informować na bieżąco.