Program „Młodzi w akcji”

Dołącz do grona młodych w akcji, którzy zmieniają na lepsze swoje środowisko. Ruszyła rekrutacja do II edycji programu Młodzi w Akcji, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, w ramach programu Szkoła Ucząca się i z Fundacją Banku Zachodniego WBK. Celem programu jest angażowanie uczniów i uczennic do działania razem ze społecznością lokalną. Pod okiem opiekuna/opiekunki młodzi ludzie stają się pomysłodawcami i realizatorami własnych, lokalnych projektów.

Młodzi w Akcji to ogólnopolski program skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnym oraz opiekunów grup młodzieżowych z instytucji oświatowych w całej Polsce. Udział w programie jest bezpłatny, a do programu mogą się zgłosić uczestnicy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych instytucji edukacyjnych (również nieformalnych).

Rekrutacja trwa do 4 marca br. (jednak zgłaszać się można będzie do 11 marca). Udział w programie jest bezpłatny. Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz rekrutacyjny.

Tegoroczne tematy
W semestrze letnim 2017/2018 tematyka programu dotyczy przyszłości – nie tylko puścimy wyobraźnię na zupełną wolność, ale też zastanowimy się, co oznacza przyszłość dla naszego najbliższej okolicy. Grupy projektowe, które wezmą udział w programie mają do wyboru trzy ścieżki tematyczne dotyczące przyszłości oraz czwartą – czytelniczą, opracowaną specjalnie na potrzeby uczestników i wielbicieli programu Poczytajmy. Zrealizuj z nami jeden z poniższych tematów:

I. Warsztaty przyszłościowe

Celem projektu jest włączenie uczniów do procesu współdecydowania wspólnie z przedstawicielami różnych grup (seniorów i seniorek, mieszkańców i mieszkanek sąsiednich bloków, samorządowców, przedsiębiorców, itp.) o tym, jak ma w przyszłości wyglądać miejsce, w którym żyją.

Co się będzie działo?
Grupa projektowa przeprowadza diagnozę swojej miejscowości/okolicy i rozpoznaje potrzeby mieszkańców i mieszkanek, miejsca wymagające zmiany. W kolejnym etapie działań na podstawie zebranych informacji grupa wybiera temat/problem wokół którego organizuje dyskusję z udziałem społeczności lokalnej. Rezultatem dyskusji będą wnioski, jakie zmiany w wybranym obszarze mieszkańcy rekomendują do wprowadzenia. Zebrane wnioski zostają przedstawione lokalnym władzom. Grupa uczniowska monitoruje postępy we wprowadzaniu zmian.

II. Taśmy przyszłości
Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania miejsc ciekawych/ważnych dla mieszkańców, zastanowienie się wspólnie z nimi, jak wskazane miejsca mogą wyglądać w przyszłości, a następnie zaprezentowanie wyników swojej pracy na forum lokalnym.

Co się będzie działo?
Uczniowie i uczennice przeprowadzają lokalną diagnozę i pytają mieszkańców o to, które miejsca w okolicy są dla nich ważne/ciekawe/zaniedbane/zapomniane. Jakie wiążą się z tymi miejscami wspomnienia? Jak chcieliby by te miejsca wyglądały za 20 lat? Grupa uczniowska digitalizuje (utrwalają cyfrowo), jak wyglądają te miejsca obecnie, np. wykonując dokumentację fotograficzną, filmową, robiąc skany, opisy na specjalnie utworzonym blogu, itp. Przygotowują również materiał o tym, jak te miejsca mogą wyglądać w przyszłości, np. robiąc fotomontaż, umieszczając fragmenty wypowiedzi mieszkańców i mieszkanek, itp. Na koniec młodzież organizuje publiczną prezentację swoich działań, na którą zaprasza sąsiadów i sąsiadki, mieszkańców i mieszkanki, władze, sojuszników.

III. Udostępnij to!
Celem projektu jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby innych z ich otoczenia oraz zapoznanie z siłą internetowych kampanii społecznych i crowdfundingowych.

Co się będzie działo?
Młodzież wybiera ważny dla siebie i lokalnej społeczności cel charytatywny (niedofinansowane schronisko, fundację zbierającą środki na operacje dzieci itp.). Poznaje osobę/sprawę, którą chce wspomóc. Za pomocą internetowych narzędzi tworzy lokalną kampanię społeczną połączoną z działaniami w przestrzeni miasta (np. wywieszenie plakatów, kwesta). Uczniowie mogą tworzyć kampanie społeczną np. za pomocą Facebooka, Snapchata, lokalnych forów, lokalnych portali internetowych. Ważnym elementem będzie również zbiórka pieniędzy na wyznaczony cel za pomocą jednej ze stron crowdfundingowych. O efektach zbiórki informują zaproszone osoby – sąsiadów i sąsiadki, rodziców, innych uczniów – podczas spotkania podsumowującego.

IV. Poczytajmy lokalnie
Celem projektu jest przepowadzenie lokalnych akcji czytelniczych. Ścieżka objęta partonatem programu Poczytajmy.

Co się będzie działo?
Grupa projektowa przygotowuje i przeprowadza akcję czytelniczą skierowaną do społeczności szkolnej lub sąsiedzkiej. Przykłady działań: stworzenie kącika czytelniczego, zorganizowanie wymiany książek, przygotowanie wystawy książek, które czytali nasi dziadkowie, rodzice, nauczyciele i nauczycielki, kiedy byli w naszym wieku; tydzień czytania przez radiowęzeł na najdłuższej przerwie; organizacja spotkań autorskich; publikowanie własnych opowiadań i głośne czytanie w różnych klasach.

Wsparcie dla nauczycieli i nauczycielek:

 • publikację jak krok po kroku zrealizować projekt w ramach Młodzi w Akcji;
 • udział w szkoleniu wprowadzającym w tajniki programu (element obowiązkowy – termin i miejsce szkolenia wybiera się podczas rejestracji do programu). Osoby, które brały udział w szkoleniu w semestrze zimowym, nie muszą na nie przyjeżdżać. 
 • newsletter z dużą dawką inspiracji do działania wysyłany raz na dwa tygodnie na Twój adres emailowy;
 • dostęp do webinariów (szkolenia online) dotyczących wyzwań związanych z pracą w projekcie;
 • bieżące wsparcie ze strony koordynatorów projektu;
 • możliwość przeprowadzenia warsztatów w Twojej szkole.
 • najaktywniejsze grupy projektowe zaproszone zostaną na Ogólnopolską Prezentację Projektów Młodzieżowych w Warszawie, 12 czerwca br.;
 • możliwość otrzymania grantu na działania w swojej okolicy;
 • dyplom dla opiekunów i opiekunek, młodzieży oraz szkoły.

Do zadań opiekuna/opiekunki należą:

 • udział w szkoleniu wprowadzającym do tegorocznej tematyki programu oraz metod pracy z młodzieżą,
 • praca z wybraną grupą młodzieży podczas realizacji działania w ramach jednego z czterech zaproponowanych tematów;
 • przygotowanie i zrealizowanie działań z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych proponowanych przez CEO;
 • wypełnienie końcowego sprawozdania z realizacji Programu (formularz online);
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej (formularz online).

Więcej o samym projekcie znajduje się pod adresem: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl/