Pochód trzeciomajowy z udziałem dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów Zespołu Szkół STO w Raciążu

Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym,
ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę,
ale, żeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny,
którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.

Bolesław Prus

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja było wielkim osiągnięciem polskiego narodu, gdyż gwarantowała ona rozwój gospodarczy i polityczny naszego kraju. Z powodu zdrady targowickiej i kolejnych rozbiorów Polski planowanych reform nie udało się przeprowadzić. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 3 maja został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym – jednym z najważniejszych w czasach międzywojennych.

W tym roku świętowano 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji poczty sztandarowe, przy akompaniamencie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej, uroczyście pomaszerowały do parafialnego kościoła w Raciążu, gdzie odbyła się msza święta w intencji dobrobytu i pomyślności dla ojczyzny.

Wierni mogli również obejrzeć okolicznościową akademię w wykonaniu uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu: Oliwii Olszewskiej, Aleksandry Podgórskiej, Karoliny Stefańskiej, Zuzanny Wąsiewskiej, Karoliny Trzcińskiej, Karoliny Traczyk, Kamili Przeździęk, Natalii Chądzyńskiej, Wiktora Krajewskiego, Klaudii Weresińskiej, Anieli Wojtal, Katarzyny Kolczyńskiej oraz Aleksandry Włodarskiej. Występy zostały przygotowane pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego, pani Iwony Cholińskiej.

Młodzież szkolna wyjaśniła wszystkim zgromadzonym, czym była Konstytucja 3 Maja oraz w jakich okolicznościach ją uchwalono. Przypomniała również, że złe stosunki z sąsiednimi krajami: Prusami, Rosją i Austrią, osłabienie władzy królewskiej, konflikty wewnętrzne, mała armia, ciągłe walki o tron, pusty skarb państwa, brak praw politycznych dla niższych warstw społecznych: chłopstwa i mieszczaństwa, nadużywanie liberum veto i zrywanie sejmów doprowadziło do I rozbioru Polski w 1772 roku.

Uczniowie Miejskiego z Zespołu Szkół w Raciążu podkreślili, że uchwalona na Sejmie Wielkim w 1971 roku Konstytucja 3 Maja wprowadziła wolność wyznania oraz trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Znosiła także liberum veto, wolną elekcję, odrębność między Koroną i Litwą oraz zapewniała chłopom ochronę  rządu. Jej autorami byli patrioci: Stanisław August Poniatowski, Ignacy i Stanisław Potoccy, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic oraz Julian Ursyn Niemcewicz.

Ogromne zaangażowanie młodzieży sprawiło, że okolicznościowa akademia chwytała za serce. Była to doskonała okazja do refleksji nad losami kraju, przemyślenia własnego życia i zastanowienia nad tym, co tak naprawdę jest najważniejsze.

Uczniowie zaznaczyli, że uchwalenie Konstytucji 3 Maja było dowodem mądrości i dojrzałości Polaków, dowodem na to, że są jeszcze osoby, dla których dobro własnego kraju jest wartością najwyższą. Przypomniano także o konfederacji targowickiej, która w konsekwencji doprowadziła do II i III rozbioru Polski i zniknięcia jej z mapy świata na 123 lata.

Po mszy świętej wszyscy uczestnicy uroczystości: radni, urzędnicy, nauczyciele, kierownicy jednostek administracyjnych, dyrektorzy przy akompaniamencie Orkiestry OSP, udali się pod Pomnik Pamięci Narodowej. 

Przed Miejskim Centrum Kultury raciążanie wysłuchali przemówienia Burmistrza Miasta Raciąż, pana Mariusza Godlewskiego oraz przewodniczącego Rady Gminy, pana Jarosława Jaworskiego.

W trakcie okolicznościowego wystąpienia burmistrz przypomniał, że uchwalenie Konstytucji 3 Maja było wydarzeniem niezwykłym na skalę europejską i światową, co nie byłoby możliwe bez współpracy wielu ludzi: patriotów, przedstawicieli różnych stanów, którzy potrafili wznieść się ponad podziałami w imię dobra wyższego – dobra Ojczyzny. Włodarz Raciąża zaapelował o zgodę, dzięki której wspólnymi siłami można wiele osiągnąć. 

Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Gminy, pan Jarosław Jaworski. Wspomniał o zmianach w ustroju Polski, które wprowadziła Konstytucja 3 Maja: ustanowieniu monarchii dziedzicznej, otoczeniu chłopów opieką państwa, ograniczeniu demokracji szlacheckiej, likwidacji liberum veto, złagodzeniu pańszczyzny i wielu innych. Zaznaczył także, że polscy patrioci Stanisław Małachowski, Czartoryscy, Potoccy, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Julian Ursyn Niemcewicz chcąc zapobiec anarchii i bezprawiu przygotowali wielki i postępowy, jak na tamte czasy akt prawny, który miał zmienić oblicze naszego kraju i zapobiec jego upadkowi.

W swoim wystąpieniu przewodniczący zaznaczył, że wśród Polaków byli także zdrajcy dla których liczyły się tylko własne interesy, przypomniał o konfederacji targowickiej, zdradzie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz insurekcji kościuszkowskiej, która była rozpaczliwą próbą poprawy tragicznej już sytuacji naszego kraju.

. Przewodniczący Rady Gminy, pan Jarosław Jaworski wspomniał, że Konstytucja 3 Maja była czymś nowoczesnym i postępowym, odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przyznał, że losy Polski potoczyły by się inaczej, gdyby ten pierwszy i postępowy jak na tamte czasy akt prawny został uchwalony o wiele lat wcześniej - wprowadzone na jego mocy reformy wniosłyby postęp i nowoczesność. Na zakończenie podkreślił, że należy cieszyć się wolnością i robić wszystko, by nie zmarnować tego, co udało się wywalczyć minionym pokoleniom. Przypomniał, że losy narodu zależą w dużej mierze od nas samych, zależą od tego, czy nauczymy się wyciągać właściwe wnioski z historii, bo to historia jest największa i najlepszą nauczycielką życia. 

Pod Pomnikiem Pamięci Narodowej delegacje złożyły kwiaty, oddając hołd poległym za wolność i demokrację. 

Zespół Szkół STO w Raciążu reprezentował dyrektor, pan Andrzej Nizielski, nauczycielka języka polskiego, pani Janina Pieczura, pan Marcin Ciarkowski oraz uczennice z II klasy liceum: Agata Kowalska i Aleksandra Skarbowska.

Pamiętajmy, że kolejna rocznica Konstytucji 3 Maja to dzień miłości do ojczyzny i szacunku do przodków, milionów Polaków, bohaterów narodowych, patriotów! Coś, co kiedyś wydawało się nierealne, dziś jest rzeczywistością. Żyjemy w wolnym kraju. Wydawałoby się, że państwo, którego obywatele doświadczyli, tak wielu cierpień, nie będzie w stanie podnieść się z upadku. Udało się jednak! Nie pozwólmy, żeby historia powtórzyła się po raz kolejny! Zadbajmy o przyszłość naszą i naszych dzieci! Nie zapominajmy! Los państwa leży w naszych rękach!