„Patriotyzm w burzliwym stuleciu (1914-2014)” – konkurs historyczny dla licealistów

Fundacja „Wiedza i Praktyka” zaprasza młodzież licealną w roku szkolnym 2013/2014 do przysyłania prac pisemnych na konkurs historyczny z cyklu „Historia i Życie”, pt.

Patriotyzm w burzliwym stuleciu (1914-2014)

Nie jest dziś łatwo mówić o patriotyzmie. Polacy różnią się w pojmowaniu, czym jest i czym powinien być patriotyzm. Zwolennicy poszczególnych ujęć zarzucają sobie nawzajem wadliwe rozumienie tego pojęcia. Tymczasem młodzi ludzie, dobrze zaznajomieni ze współczesnym światem, nierzadko mocniej odczuwają tożsamość europejską niż narodową. Gdzie tu miejsce na patriotyzm? A może kształtują się właśnie nowe jego formy?

Pragniemy zwrócić uwagę uczniów na ostatnie stulecie jako czas wyjątkowych, często traumatycznych wydarzeń, które przeorały świadomość pokoleń, wpływając na treść i sens pojęć niezbędnych do rozumienia dziejów. Tak też się stało w Polsce z pojęciem patriotyzmu.  Pragniemy zachęcić uczniów samodzielnej refleksji  na ten temat. Chcemy, by sięgali „po horyzont wspomnień rodzinnych” – co oznacza możliwość korzystania z przekazu rodzinnego, ze wspomnień o wydarzeniach znanych ich rodzicom i dziadkom z autopsji.

Jest to już IX edycja konkursu z cyklu „Historia i Życie”; wiele szkół zna ten konkurs z poprzednich lat. Mamy nadzieję, że jak co roku, nauczyciele zachęcą uczniów do napisania prac oraz pomogą im w  zarysowaniu tematu, doborze lektur i źródeł historycznych. Dla nauczycieli także przewidziane są nagrody.

Uczestnikom proponujemy do wyboru pięć tematów prac pisemnych.

  1. Patriotyzm mojej rodziny.
  2. Wychowanie w duchu patriotycznym.
  3. Do czego potrzebny jest patriotyzm?
  4. Patriotyzm na co dzień.
  5. Wzory postaw patriotycznych.

Termin nadsyłania prac - 31.03.2014 r.

Termin zakończenia prac jury Konkursu - 20.05.2014 r.

Termin Gali Finałowej - wrzesień 2014 r. (dokładny termin i miejsce zostaną podane później).

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Szczegółowe informacje o tematach prac pisemnych znajdują się we Wprowadzeniu.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej.