Ordery i odznaczenia państwowe – lista odznaczonych

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty uhonorowani zostali:

Krzyżem Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Edward Wieczorek –  za wybitne zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz działalność na rzecz rozwoju oświaty

 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

 • Anna Okońska-Walkowicz – za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej i działalności publicznej
 • Wojciech Starzyński – za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

 

Złotym Krzyżem Zasługi

 • Urszula Andrejewicz
 • Krystyna Barbara Jagielska
 • Małgorzata Iwona Kuszmar
 • Anatol Panasiuk
 • Jolanta Truszewska

 

Srebrnym Krzyżem Zasługi

 • Andrzej Faracik
 • Andrzej Kryszeń
 • Mariusz Łupiński
 • Krystyna Jolanta Norwa
 • Zygmunt Puchalski
 • Ewa Małgorzata Wiśniewska

 

Brązowym Krzyżem Zasługi

 • Maciej Władysław Cirin
 • Jolanta Małgorzata Dąbek
 • Anita Bożena Iskierka
 • Krzysztof Paweł Kucharski
 • Daria Magda Oleszkiewicz 

 

Tytułem Honorowego Profesora Oświaty

 • Halina Waszkiewicz-Rosiek

 

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę

 • Małgorzata Białek 
 • Jolanta Budzyńska 
 • Maria Gabler
 • Ewa Jaster
 • Maria Knop
 • Cecylia Kraczkowska
 • Janina Kryszewska
 • Małgorzata Iwona Kuszmar
 • Jolanta Anna Łącka
 • Grażyna Niemyjska
 • Andrzej Nizielski
 • Janina Osewska
 • Alina Popiołek
 • Małgorzata Przybyła
 • Ewa Pytlak
 • Władysława Sikora
 • Mariola Stosik
 • Elżbieta Szostak
 • Grażyna Szymkowiak
 • Anna Elżbieta Tobiacelli
 • Jolanta Zabrocka


Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

 • Beata Moderska  
 • Jarosław Pytlak
 • Teresa Sitarz
 • Anna Sobala-Zbroszczyk
 • Beata Wiśniewska-Tomczak