Odznaczenia państwowe, Medale KEN, Złote i Srebrne Odznaki STO wręczone

Z ogromną dumą informujemy, że podczas Gali Jubileuszu 30-lecia STO (24 listopada br.) naszym członkom, nauczycielom i społecznikom wręczone zostały odznaczenia państwowe, Medale KEN oraz Złote i Srebrne Odznaczenia STO. 

Na podstawie art. 138  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty  odznaczone zostały:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Pani Krystyna Barbara Jagielska – nauczycielka fizyki w liceum i gimnazjum STO w Szczecinku. Pasjonatka nauki, pokazuje uczniom niezwykłość i atrakcyjność badań i odkryć w tej dziedzinie. Dzięki niej uczniowie realizują projekty edukacyjne z fizyki, uczestniczą w festiwalach i pokazach naukowych, słuchają wykładów pracowników wyższych uczelni.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Pani Krystyna Jolanta Norwa - społeczniczka z zamiłowania, działająca z pasją i wytrwałością. Związana z SKT nr 144 STO i szkołami 2 SLO i SG „Dwójka” im. Pawła Jasienicy w Warszawie. Od trzech kadencji jest prezesem Koła, a równocześnie  wchodzi w skład  Zarządu Głównego STO (obecnie wiceprezes). Angażuje się w sprawy edukacji w wymiarze publicznym; jest twarzą STO w porozumieniu „Nie dla chaosu w oświacie”.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Pani Jolanta Małgorzata Dąbek - specjalistka edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie jako nauczycielka i zast. dyrektora ds.  szkoły podstawowej. Dzięki  jej projektom i szkoleniom metodycznym  koncepcja nauczania zintegrowanego zagościła na stałe nie tylko w szkole na Krowoderskiej, a też w innych szkołach STO. 

Pani Anita Bożena Iskierka - nauczycielka matematyki i dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Tychach. Ma bardzo wysokie kwalifikacje i mnóstwo energii;  przygotowuje oryginalne programy edukacyjne; prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół. W STO jest od 2007 r. jest członkiem Zarządu Głównego, była też przez 6 lat dyrektorem ODN. 

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Pani Małgorzata Iwona Kuszmar -  nauczycielka języka niemieckiego w liceum i gimnazjum STO w Szczecinku. Dzięki swoim talentom wychowawczym trafia do młodzieży z niezliczonymi pomysłami dotyczącymi zarówno edukacji językowej, jak i działań społecznych. Od wielu lat uczy młodzież, jak skutecznie pomagać innym; Szkolna Koordynator Wolontariatu.

Pani Władysława Sikora - nauczycielka fizyki; pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie. Ma wysokie kwalifikacje i twórcze podejście do pracy: korzysta z najnowszych programów edukacyjnych, realizuje z uczniami projekty badawcze i eksperymenty, jest współautorką programu INTERBLOK. Z pasją i oddaniem uczy i wychowuje młodzież. Wprowadza do zawodu młodych nauczycieli.

Pani Elżbieta Szostak - nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego, wyspecjalizowana w zakresie pracy świetlicowej. Pracuje w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.  Pokazuje na co dzień, jak wiele mogą osiągnąć najmłodsze dzieci dzięki dobrej opiece wychowawczej, atrakcyjnym zajęciom artystycznym i nowoczesnym projektom edukacyjnym. 

Pani Jolanta Zabrocka - trwale związana z STO i jego misją, Nuczycielka geografii o wysokich kwalifikacjach oraz znana organizatorka i animatorką oświaty; kierowany przez nią III Podst.-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku cieszy się doskonałą renomą. Swoją pasją zachęca uczniów do nauki, a nauczycieli do twórczego podejścia do edukacji. Działa też w środowisku lokalnym, m.in. w Gdańskiej Radzie Oświatowej.

 

To nie koniec odznaczeń dla osób związanych z naszym środowiskiem Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej z rąk Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Pana Andrzeja Sosnowskiego odebrali: 

Pani Prof. Elżbieta Putkiewicz - ma tak dużo zasług dla unowocześnienia oświaty w Polsce, że trudno je przedstawić w krótkiej prezentacji. Pracując na Wydziale Pedagogicznym UW przygotowała całe zastępy nauczycieli doskonale wyedukowanych, odpowiedzialnych, wrażliwych, twórczych. Zna jak nikt problemy polskiej oświaty; jest autorką wielu opracowań i raportów pokazujących słabe punkty, błędy i absurdy systemu, ale też mocne strony, zalety i źródła nadziei dla polskich szkół. Społeczne Towarzystwo Oświatowe zawdzięcza Pani Profesor bardzo dużo, gdyż od początku wspierała nasze idee i nieraz przekładała je na język praktyki szkolnej. Jest dla STO autorytetem i nieocenioną doradczynią. Do poszczególnych szkół kierowała swoich młodych współpracowników, którzy pomagali zrozumieć rodzicom - amatorom w oświacie - co jest naprawdę ważne w nowej szkole. Przez całe 30-lecie okazywała szkołom STO wiele uwagi i nieraz brała je za przedmiot swoich badań.

Pani Beata Bednarska - współzałożycielka i dyrektor szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku. Jej osiągnięciem jest ukształtowanie szkoły twórczej, autonomicznej działającej w myśl idei STO. W sposób profesjonalny, a zarazem partnerski kieruje zespołem nauczycieli, a uczniom stwarza warunki do radosnej nauki i do sukcesów. 

Pani Lucyna Bernardelli - jest nauczycielka biologii w Gdyńskim Liceum Autorskim STO. Z energią i radością zachęca swoich uczniów do nauki przedmiotu, a także kształtuje ich nastawienie do środowiska naturalnego; wspiera szkolny wolontariat. Ze swymi projektami edukacyjnymi  wychodzi też poza mury szkoły, m.in. jest autorką i realizatorką „Wojewódzkiej Ligi Przyrodniczej”.

Pani Jolanta Budzowska - prawniczka i działaczka oświatowa w Krakowie. Aktywna w SKT nr 64 STO (prezes koła), pomaga w organizowaniu cyklicznych przedsięwzięć STO na rzecz miasta i społeczności lokalnej. Inicjuje mnóstwo akcji i imprez edukacyjnych; propaguje sport; organizuje wsparcie osób potrzebujących. Warto wspomnieć, że jako radca prawny specjalizuje się problematyce praw pacjenta.

Pani Krystyna Chmielecka - nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących (SSP i SG) nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie. Uczy ciekawie, budząc zainteresowania i ambicje uczniów; kładzie nacisk na kształcenie w zakresie wiedzy o  kulturze. Angażuje się w projekty edukacyjne dotyczące m.in. propagowania czytelnictwa, poznawania sztuki teatru, historii Warszawy.

Pani Barbara Deja - specjalistka edukacji wczesnoszkolnej i dyrektor w I SSP STO w Radomiu; związana jest z tą szkołą od początku jej istnienia (1992). Dzięki pracy i umiejętności wyzwalania inicjatyw społecznych ukształtowała wzorową, przyjazną szkołę STO, w której uczniowie mają dobre warunki i sprzyjający klimat do nauki, a nauczyciele do pracy. Realizuje projekty edukacyjne i społeczne, jak np. „Profesor Wnuczek” (2016). 

Pani Dominika Depta-Marel - uczy etyki i filozofii w Zespole Szkół (SSP i SG) nr 16 STO w Warszawie. Jest trenerem innowacyjnej metody nauczania  filozofii  pn. „Lego-logos”. Opracowała program „Dialog kulturowy. Tolerancja”, który jest próbą stworzenia wspólnej płaszczyzny etyki i katechezy; w tym duchu prowadzi nowatorskie lekcje, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Na UW prowadzi ze studentami zajęcia na temat zapoznawania dzieci ze światem filozofii.

Pani Danuta Jóźwicka-Lamparska - nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących (SSP i SG) nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie. Uczy z pasją, pod jej kierunkiem uczniowie czynią szybkie postępy, a uczniowie uzdolnieni matematycznie odnoszą spektakularne sukcesy w konkursach i na olimpiadach gimnazjalistów. 

Pan Bernard Kowalczyk - nauczyciel języka angielskiego w Szczecinku, w Zespole Szkół Społecznych (SG i SLO) STO. Uczy ciekawie i skutecznie, czego dowodem są zwycięstwa  jego uczniów w licznych konkursach. Współtworzył Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych – imprezę STO popularyzującą naukę języka angielskiego. Jest ponadto specjalistą w zakresie elektronicznego systemu Librus. 

Pani Barbara Malinowska - nauczycielką nauczania początkowego w SSP STO w Szczecinku. Ma wysokie kwalifikacje w tematyce metodyczno-wychowawczej, np. dotyczące edukacji zintegrowanej, pomocy psychologicznej, terapii pedagogicznej, promocji zdrowia, indywidualizacji kształcenia, zapobiegania trudnościom w nauce itp. Prowadzi rady szkoleniowe dla nauczycieli, edukuje też rodziców. 

Pani Ewa Markiewicz - pracuje nieprzerwanie w SSP nr 16 STO w Warszawie jako nauczycielka języka angielskiego i wzorowa wychowawczyni kolejnych roczników. Kreatywna i odpowiedzialna, organizuje wiele przedsięwzięć, jak np. Festiwal Piosenki Angielskiej, autorski program „British Humour”, zajęcia dla najmłodszych „Zabawy z angielskim”. Dzięki jej aktywności szkoła uzyskała tytuł certyfikowanego ośrodka przygotowującego do egzaminów Cambridge ESOL. 

Pani Elżbieta Matuszewska - nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących (SSP i SG) nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie. Wspiera indywidualny proces rozwoju każdego ucznia, a wszystkich gruntownie przygotowuje do dalszej nauki. Wśród jej uczniów jest wielu laureatów konkursów polonistycznych i recytatorskich. 

Pani Dorota Skrzypkowska - nauczycielka matematyki, fizyki i chemii w zespole szkół SSP nr 30 i SG nr 5 STO w Warszawie. Rozwija twórcze myślenie uczniów, uczy ich działania w grupach i przekazuje im dobre wzory pracy intelektualnej. Odnosi sukcesy ucząc także tych, którzy mają problemy w zrozumieniu nauk ścisłych; potrafi sprawić, że trudny przedmiot staje się przedmiotem ulubionym. 

Pani Magdalena Sroka - nauczycielka języka polskiego w III SLO im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie. Rolę nauczyciela rozumie szeroko: nie tylko uczy, ale też zachęca uczniów do aktywnego udziału w życiu kulturalnym Krakowa. Organizuje Dni Artystyczne Szkoły, warsztaty teatralne i inscenizacje. Kieruje międzyszkolnym projektem „Szkoła Debaty”, który uczy młodych ludzi dyskutowania, odwagi i odpowiedzialności za słowo.

Pani Anna Strubińska - specjalistka nauczania zintegrowanego, pedagog oraz dyrektor Zespołu Szkół Społ. STO (SSP nr 2  i SG nr 333) im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie. Łagodnie a zarazem stanowczo mobilizuje nauczycieli do stałego doskonalenia zawodowego. Poszukuje innowacyjnych i nieszablonowych rozwiązań pedagogicznych (zorganizowała np. konferencję STO nt. oceniania kształtującego). Dba o partnerskie relacje uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Pani Maria Szymańska - prawniczka, radca prawny w Społecznym Towarzystwie Oświatowym. Służy pomocą prawną zarówno Zarządowi Głównemu STO, jak i poszczególnym kołom i szkołom. Dzięki doskonałej znajomości prawa o stowarzyszeniach i prawa oświatowego oraz wieloletniemu doświadczeniu zawsze proponuje trafne rozwiązania i pomaga w trudnych sytuacjach. Udzielając porad, uwzględnia sytuację danego koła czy szkoły, pamięta przy tym o nadrzędności dobra uczniów. Wykonuje swoją pracę na najwyższym poziomie profesjonalizmu.

Pani Dorota Taźbierska - nauczycielka chemii i matematyki, jest dyrektorem Zespołu Szkół Społecznych (SSP i SG) im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi. Dba o tradycję i renomę szkoły „przy Czerwonej”. Skutecznie wspiera zawodowe doskonalenie nauczycieli i indywidualny rozwój każdego ucznia; świadczą o tym wyniki egzaminów zewnętrznych i sukcesy szkolnych zespołów w międzynarodowym konkursie kreatywności „Odyseja Umysłu”. 

Pani Ewa Tuczyńska - nauczycielka matematyki z ogromnym doświadczeniem. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących (SSP i SG) nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie. Potrafi zachęcić uczniów do nauki, a w razie trudności umiejętnie ich wspiera; uzdolnionych uczniów motywuje do dodatkowego wysiłku, czego rezultatem są ich sukcesy w konkursach matematycznych. 

Pan Bartosz Tymiński - dyrektor oraz nauczyciel matematyki, wychowawca, psycholog i coach w Zespole Szkół Ogólnokształcących (SSP nr 14 i SG nr 4) STO w Warszawie. Dał się poznać jako świetny wychowawca i kreatywny nauczyciel, inicjator i koordynator wielu projektów i programów edukacyjnych; współpracuje m.in. z British Council jako trener „Leadership training programme” dla oświatowej kadry kierowniczej. Dba o społeczny charakter szkoły.

 

Podczas Gali Prezes STO Zygmunt Puchalski wraz z prof. Markiem Kręglewskim wręczyli Złote i Srebrne Odznaki STO. 

Złota Odznaka Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest nadawana za szczególne zasługi dla STO, w zakresie wyzwalania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości wychowania i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce, a także za zasługi na polu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli STO. Odznaka przyznawana jest dorocznie przez Kapitułę Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego z okazji święta STO (30 listopada).

Złote Odznaka STO 2017 otrzymali: 

Pani Jolanta Kalata  współzałożycielka szkoły STO w Olecku; w SKT nr 177 STO działa nieprzerwanie od 1991 r. (w tym przez pięć kadencji jako prezes koła). Była m.in. nauczycielką przedmiotów ekonomicznych. Angażuje się we wszystkie sprawy szkoły i koła; jest oddana idei STO i od lat szerzy ją w swoim środowisku.

Pan Anatol Panasiuk - pracuje w Akad. Medycznej w Białymstoku; jest znanym w medycznym środowisku specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, hepatologii i patomorfologii. Angażuje się w działania społeczne, jest aktywny w SKT nr 171 STO (wiceprezes koła). Propaguje idee STO, podejmuje wiele działań na rzecz Zespołu Szkół STO, np. dzięki jego wstawiennictwu prezydent Białegostoku przekazał szkole budynek w użytkowanie na 25 lat.

Pan Piotr Piskorski - pracuje w Zespole Szkół STO (SSP i SG) na warszawskim Bemowie. Jest nauczycielem matematyki i wicedyrektorem. Inicjuje, propaguje i wdraża nowe inicjatywy edukacyjne służące rozwijaniu aktywności własnej uczniów i ich zainteresowań (np. system Indywidualnych Planów Rozwoju) oraz zachęcające do poznawania matematyki. Współtworzył projekt „Stomenius” (dla gimnazjów STO). Jest autorem podręczników do matematyki; na Wydz. Pedagogicznym UW prowadzi zajęcia dla  przyszłych nauczycieli.

Pan Rafał Przybył - działa społecznie w SKT nr 24 STO, prowadzącym Zespół Szkół Społ. nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego STO w Poznaniu. Dzięki jego działalności polepszyły się warunki lokalowe szkoły. Uregulował z urzędem miasta kwestie prawne dotyczące szkolnej siedziby. Doprowadził do wybudowania nowego budynku gimnazjum (z dużą salę gimnastyczną), rozbudowy szkoły podstawowej oraz nowoczesnego wyposażenia, wraz z boiskami i placem zabaw. Inwestycje nie byłyby możliwe bez jego wielkiego zaangażowania, kompetencji i życzliwości.

Pani Katarzyna Stawicka - dyrektor SSP STO im. Ireny Sendlerowej i Przedszkola STO w Ciechanowie. Stara się, by szkoła była miejscem, gdzie uczniowie otrzymują nie tylko dobrą edukację, ale też uczą się, jak z pożytkiem funkcjonować w społeczeństwie. Realizuje programy europejskie, akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne (np. Ciechanowskie Dyktando o Pióro Prof. Jerzego Bralczyka); współpracuje efektywnie z Urzędem Miasta. Jest ambasadorem STO w regionie. 

Srebrna Odznaka Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest nadawana za szczególne zasługi na rzecz kół Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz przedszkoli, szkół i placówek przez nie prowadzonych. Członkom STO wyróżniającym się aktywną działalnością na rzecz kół STO i całego Towarzystwa; nauczycielom wyróżniającym się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej; dyrektorom prowadzącym wyróżniające się przedszkola, szkoły i placówki STO; innym pracownikom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach STO, szczególnie przyczyniającym się do ich rozwoju; fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczyniła się do rozwoju kół STO i placówek STO.

W tym roku wyróżnienie Srebrną Odznaką STO otrzymały: 

Pani Aniela Matylda Kaufman - jest nauczycielka języka angielskiego w SSP nr 2 i SG nr 333 STO w Warszawie, koordynatorka zespołu językowego. Uczestniczy w programach Erasmus+. Stosuje nowe metody nauki języka; skutecznie przygotowuje uczniów do egzaminów Cambridge, dzięki czemu szkoła ma statut Cambridge Preparation Center.

Pani Teresa Lasowy - jest nauczycielka matematyki i techniki, zast. dyrektora SSP nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie. Współpracuje merytorycznie m.in. z prof. A. Hoffmannem z Uniw. Wiedeńskiego. Uczy ciekawie i skutecznie; jej uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych i odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych. Organizuje konferencje naukowe w ramach szkolnej Nobeliady – festiwalu nauki i talentów.

Pani Elżbieta Majewska - jest nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Społ. STO (SSP nr 2 i SG nr 333) w Warszawie.  Umiejętnie łączy swoje wieloletnie doświadczenie z innowacjami dydaktycznymi. Potrafi zaciekawić uczniów historią oraz inspirować ich do poszukiwań własnej drogi rozwoju intelektualnego. Pod jej kierunkiem powstają wyjątkowe projekty gimnazjalne. Organizuje debaty o współczesnych problemach społecznych.

Pani Bożena Ewa Michalak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SSP nr 2 STO w Warszawie. Praca z dziećmi to jej życiowa pasja. Kładzie nacisk na edukację matematyczną w klasach 1-3 szkoły podstawowej; jest autorką warsztatów i opracowań poświęconych roli zabaw matematyczno-logicznych w rozwoju dziecka. 

Pani Dorota Sobczyńska - pracuje w SSP nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie. Jest wysoce profesjonalną nauczycielką języka angielskiego. Stosuje aktywne metody pracy z uczniem; wdrożyła w szkole innowację pedagogiczną – nauczanie bilingwalne w klasach 4-7. Publikuje artykuły i wygłasza prelekcje związane z nauczaniem języków obcych. 

Wszytskim wyróżnionym gratuljemy i życzymy kolejnych sukcesów zawóno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.