Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina

Szanowni Państwo, 

Minister Edukacji Narodowej rok szkolny 2014/2015 ogłosiła Rokiem Szkoły Zawodowców.
Ministerstwo Edukacji Narodowej – w związku z tą decyzją – zaplanowało szereg konkretnych działań usprawniających szkolnictwo zawodowe.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  przypomina Państwu o szkoleniu finansowanym ze środków EFS

"Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji.
Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych"

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie na najbliższe terminy szkolenia w województwie mazowieckim 
 
 
1 - 2 grudnia 2014 r. Warszawa
3 - 4 grudnia 2014 r. Radom
3 - 4 grudnia 2014 r. Warszawa
3 - 4 grudnia 2014 r. Ostrołęka
3 - 4 grudnia 2014 r. Płock
3 - 4 grudnia 2014 r. Siedlce
3 - 4 grudnia 2014 r. Ciechanów
4 - 5 grudnia 2014 r. Warszawa
8 - 9 grudnia 2014 r. Warszawa
8 - 9 grudnia 2014 r. Ciechanów
9 - 10 grudnia 2014 r. Warszawa


 należy wysłać do dnia 27 listopada 2014 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla trzyosobowego zespołu z gimnazjum dla młodzieży:

• Dyrektora lub Wicedyrektora
• Doradcy zawodowego lub osoby realizującej zadania doradcy w szkole
• Nauczyciela wychowawcy


W ramach szkolenia mają Państwo zapewnione:

• bezpłatny nocleg

• wyżywienie całodniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenia będą odbywać się w miastach wojewódzkich i miastach z siedzibą władz powiatu.

Program szkolenia:
http://edukacjadlapracy.koweziu.edu.pl
zgłoszenie na szkolenie.
list polecający z MEN

Szkolenia będą odbywać się w miastach wojewódzkich i miastach z siedzibą władz powiatu.

W sprawach związanych z organizacją szkolenia prosimy kontaktować się z:
Adrian Bogusławski
tel.: (22) 208 21 29
tel.: (22) 208 21 16

e-mail: aboguslawski@koweziu.edu.pl