Minilaby w Społecznym Gimnazjum Nr 4 im. Dzieci Zjednoczonej Europy STO

W Społecznym Gimnazjum Nr 4 im. Dzieci Zjednoczonej Europy STO w trakcie dwóch sesji: wiosenna (od kwietnia  do czerwca 2015 roku) oraz jesienna (od września do listopada 2015 roku) zrealizowanych zostało 9 dodatkowych zajęć laboratoryjnych trwających od 60 do 90 minut. 

Wykrywanie aktywności enzymatycznej amylazy w ślinie