Minilaby w Społecznym Gimnazjum Nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego STO

W Społecznym Gimnazjum Nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego STO w trakcie dwóch sesji: wiosenna (od kwietnia  do czerwca 2015 roku) oraz jesienna (od września do listopada 2015 roku) zrealizowanych zostało 25 dodatkowych zajęć laboratoryjnych trwających od 60 do 90 minut.