„MINI-LABY” w warszawskich gimnazjach

W związku z bardzo pozytywnymi opiniami uczestników, a także wysoką oceną dokonaną przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy, Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaprasza warszawskie gimnazja do udziału w kolejnej edycji  projektu współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy „Mini-laby” w warszawskich gimnazjach”. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań i kompetencji naukowych wśród uczniów warszawskich gimnazjów, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych.

Realizacja zajęć niewątpliwie poprawi wyniki osiągane przez uczniów podczas egzaminów gimnazjalnych w części dotyczącej przedmiotów przyrodniczych.        

Przewiduje się udział uczniów, pod opieką swoich nauczycieli, w zajęciach z biologii, chemii, fizyki i geografii. Liczymy, że w ramach projektu uda się z pożytkiem przeprowadzić 180 dodatkowych zajęć laboratoryjnych trwających od 60 do 90 minut. Nie wyklucza się realizacji zajęć laboratoryjnych w blokach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Zaplanowane są dwie sesje laboratoryjne: wiosenna (od kwietnia  do czerwca 2015 roku), oraz jesienna (od września do listopada 2015 roku). Każdą z sesji laboratoryjnych poprzedzi jednodniowe szkolenie dla nauczycieli omawiające zasady realizacji zajęć laboratoryjnych, oraz przykładowe scenariusze tego typu zajęć.

Wynagrodzenie dla nauczyciela za przygotowanie i realizację każdego ze 180 zajęć ma wynieść 100 zł brutto. Chcielibyśmy, aby każdy nauczyciel przeprowadził po 4 zajęcia w każdej sesji. Ważnym elementem jest dokumentowanie realizacji zajęć: scenariusz, krótki opis, zdjęcia z realizacji zajęć, opinie uczniów..

Zachęcamy do zgłaszania udziału swoich szkół w projekcie „Mini-laby” w warszawskich gimnazjach”!

Zgłoszenia na załączonym formularzu potwierdzonym przez dyrektorów placówek prosimy przesłać do 10 kwietnia br. faksem: 22 826 78 03 lub e-mailem: biuro@sto.org.pl.

Liczba placówek biorących udział w projekcie jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja zwrotna wraz z zaproszeniem na pierwsze szkolenie i inaugurację projektu, zostanie przesłana mailem w dniu 11 kwietnia br. Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniu 15 kwietnia br. o godzinie 15.00 w siedzibie Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Nowy Świat 39 (II piętro).

Zygmunt Puchalski

Wiceprezes ZG STO

Kierownik projektu