Medal Komisji Edukacji Narodowej

   Rok 1991

 1. Edward Wieczorek – dyrektor Biura STO w latach 1993-1998 i 2000-2003.

   Rok 1999

 1. Anna Florek – dyrektor Społecznego Przedszkola Integracyjnego STO w Warszawie.
 2. Barbara Szostak – dyrektor Zespołu Społecznego Gimnazjum Specjalnego i I Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Dać Szansę” STO w Warszawie.
 3. Jarosław Pytlak – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 24 STO w Warszawie.


  Rok 2001

 4. Urszula Andrejewicz – członek Zarządu Głównego STO.
 5. Krzysztof Darecki – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 7 STO w Krakowie.
 6. Kazimierz Konarski – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Zakopanem.
 7. Andrzej Kryszeń – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 STO w Białymstoku.
 8. Andrzej Muszyński – dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 19 im. Króla Sedzonga Wielkiego w Warszawie.
 9. Małgorzata Przybyła – dyrektor I Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO w Katowicach.
 10. Anna Szczepańska – dyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Radomiu.
 11. Jolanta Zabrocka – dyrektor III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku
 12. Urszula Zborucka – prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 59 STO w Lubinie.


  Rok 2002

 13. Maria Adkonis – były dyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Słupsku.
 14. Ewa Maria Borgosz – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie.
 15. Bogdan Czapczuk – były wiceprezes Zarządu Głównego STO.
 16. Józef Gill – rzecznik dyscyplinarny STO.
 17. Jadwiga Głowacka-Mrozowska – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Społecznego Gimnazjum Nr 1 STO w Łodzi.
 18. Józef Groda – dyrektor Zespołu Szkół STO w Ostrołęce.
 19. Krzysztof Jabłoński – nauczyciel Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum STO w Starachowicach.
 20. Maria Kłapkowska-Kaczmarz – nauczyciel Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 4 i Społecznego Gimnazjum Nr 7 STO w Krakowie.
 21. Maria Elżbieta Knop – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum STO w Siedlcach.
 22. Zbigniew Kołakowski – członek Samodzielnego Koła Terenowego Nr 56 STO w Częstochowie.
 23. Ewa Lewicka – prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 28 STO w Katowicach.
 24. Gabriela Machura-Bocian – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego Nr 26 STO w Warszawie.
 25. Joanna Maria Niemojewska – były skarbnik Zarządu Głównego STO.
 26. Andrzej Nizielski – dyrektor Zespołu Szkół STO w Raciążu.
 27. Janina Osewska – były dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie.
 28. Alina Popiołek – były dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Białymstoku.
 29. Marzenek Rysiński – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 30. Anna Maria Stasiowska – dyrektor Gdańskiego Liceum Autorskiego STO w Gdyni.
 31. Małgorzata Szemiot-Zoll – były prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 20 STO w Warszawie.
 32. Beata Wiśniewska-Tomczak – dyrektor Zespołu Szkół Nr 16 STO w Warszawie.
 33. Wiesław Żmuda – dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Małej Wsi.


  Rok 2003

 34. Ewa Maria Drozdowska – dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznego Gimnazjum STO w Białymstoku.
 35. Andrzej Faracik – skarbnik Zarządu Głównego STO, prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 56 STO w Częstochowie
 36. Hubert Kaczyński – sekretarz generalny Zarządu Głównego STO.
 37. Danuta Kasperska – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 STO w Kołobrzegu.
 38. Grażyna Kołakowska – dyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznego Gimnazjum Nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie.
 39. Maria Książkiewicz – nauczyciel Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej STO w Poznaniu.
 40. Teresa Lipnicka – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 15, Społecznego Gimnazjum Nr 10, SLO Nr 10 im. Witolda Gombrowicza STO w Warszawie.
 41. Mariusz Łupiński – dyrektor Zespołu Szkół STO w Białymstoku
 42. Zygmunt Puchalski – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie.
 43. Teresa Sitarz – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Żyrardowie.
 44. Iwona Walczak – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich STO w Szczecinie.
 45. Grzegorz Ambroziak – prezes firmy „Ambra” w Święcicach.


  Rok 2004

 46. Dariusz Niemczykiewicz – nauczyciel wychowania muzycznego w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” STO.


  Rok 2005
 47. Małgorzata Nowak – nauczyciel języka angielskiego w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Herberta STO w Częstochowie.
 48. Katarzyna Radzka – nauczyciel w Zespole Społecznego Gimnazjum Specjalnego i I Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Dać Szansę” STO.
 49. Danuta Zatyka – nauczyciel informatyki i wicedyrektor w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Herberta STO w Częstochowie.
 50. Rafał Kaczyński – pracownik Biura STO, specjalista do spraw kół i szkół STO.
 51. Tadeusz Sosiński – były dyrektor Zespołu Szkół STO w Tychach.


  Rok 2006

 52. Marta Jucewicz – nauczycielka I Zespołu Szkół STO w Gdańsku.
 53. Grażyna Kornet –  zastępca dyrektora Biura STO.


  Rok 2007

 54. Ewa Wasilewska – emerytowany nauczyciel historii, współpracownik STO.
 55. Ewa Pytlak – nauczyciel nauczania zintegrowanego i wicedyrektor w Społecznej Szkole Podstawowej nr 24 STO w Warszawie.
 56. Maria Prosińska-Jackl – historyk, redaktor, były dyrektor Biura STO.
 57. Grzegorz Sulikowski – prezes SKT nr 69 STO.
 58. Katarzyna Stawicka – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej STO i Społecznego Gimnazjum STO w Ciechanowie.


  Rok 2008

 59. Beata Bartnik – nauczycielka języka polskiego w Społecznym Gimnazjum nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie.
 60. Ilona Tutaj – nauczycielka języka polskiego w Społecznym Gimnazjum nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie.


  Rok 2009

 61. Agata Korzeniowska – nauczycielka języka polskiego i wicedyrektor Społecznego Gimnazjum STO w Ciechanowie.
 62. Agnieszka Kraśniewska – nauczycielka nauczania zintegrowanego w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Ciechanowie.
 63. Ewa Jaster – nauczycielka z Zespole Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta STO w Kołobrzegu.
 64. Maria Stankiewicz – nauczycielka z Zespole Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta STO w Kołobrzegu.
 65. Monika Witalis-Malinowska – nauczycielka w Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO i Społecznym Gimnazjum nr 7 im. Juliusza Słowackiego STO.
 66. Barbara Pawlik – członek Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 67. Beata Elżbieta Zdrojek – pierwsza dyrektor Społecznej Szkoły podstawowej STO w Słupsku.
 68. Janusz Leszek Kwiatkowski – nauczyciel i wicedyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 69. Zbigniew Sobolewski – inicjator i założyciel Samodzielnego Koła Terenowego nr 68 STO.
 70. Edward Zdrojek – inicjator i założyciel Samodzielnego Koła Terenowego nr 68 STO.
 71. Bożena Jaskros  – dyrektor Społecznego Gimnazjum STO w Starachowicach.
 72. Teresa Szklarczyk – nauczycielka matematyki w Społecznym Gimnazjum STO w 
  Starachowicach.
 73. Krzysztof Przekop – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 14 STO w Augustowie.
 74. Grzegorz Marek Knap – aktywny członek Rady Rodziców i Samodzielnego Koła terenowego nr 56 STO w Częstochowie 


  Rok 2010

 75. Agata Baczewska – nauczycielka matematyki i przedsiębiorczości w Zespole Szkół Społecznych  STO w Białymstoku.
 76. Diana Truchanowicz – nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 77. Joanna Śpiewak – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Społecznym Gimnazjum STO w Ciechanowie.
 78. Iwona Sobczak-Tomaszewska – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej w Ciechanowie.
 79. Anna Nowak-Długołecka – nauczycielka języka niemieckiego w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącycm i Społecznym Gimnazjum nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie.
 80. Irena Krychowiak – nauczycielka biologii i chemii w Zespole Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta STO w Kołobrzegu.
 81. Fabian Romuald Mrozek – nauczyciel języka niemieckiego i języka angielskiego w Zespole Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta STO w Kołobrzegu.
 82. Danuta Wencel – nauczycielka języka niemieckiego i języka szwedzkiego w Zespole Szkół im. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach.


  Rok 2011

 83. Wojciech Andrzej Czaj –  dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 STO w Milanówku
 84. Anita Iskierka – w latach 2005-2009 dyrektor Zespołu Szkół im. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO, Członek ZG STO.
 85. Urszula Teresa Jurgiel – dyrektor Zespół Szkół Społecznych STO w Augustowie.
 86. Witold Kołodziejczyk – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Słupsku. Redaktor naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog”.
 87. Krzysztof Kwiatkowski – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 STO w Krakowie, członek ZG STO.
 88. Agata Ludwa – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego STO w Poznaniu.
 89. Agnieszka Milbrandt – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 30 STO i Społecznego Gimnazjum Nr 5 STO w Warszawie.
 90. Małgorzata Młynek – w latach 1998-2006 dyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Hetmana Jana Zamoyskiego STO w Krasnymstawie.
 91. Anna Sobala-Zbroszczyk – dyrektor Zespół Szkół Społecznych „Dwójka” im. Pawła Jasienicy w Warszawie.
 92. Jolanta Truszewska – założycielka szkoły podstawowej STO w Pułtusku. Prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 76 STO w Ciechanowie, członek ZG STO.
 93. Marzena Ukraińska – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 i Społecznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich STO w Szczecinie.
 94. Iwo Wroński – dyrektor Zespołu Szkół im J. Słowackiego STO w Krakowie.


  Rok 2012

 95. Zbigniew Jelonek – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie.
 96. Andrzej Obałek – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Słupsku. Członek ZG STO.
 97. Hanna Sempka – dyrektor I Zespołu Szkół STO w Gdańsku.
 98. Halina Waszkiewicz-Rosiek – dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej I St. STO w Tymbarku.


  Rok 2014

 99. Danuta Aktonorowicz – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 100 STO w Warszawie.
 100. Marta Białobrzeska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 101. Magdalena Datta – dyrektor Zespołu Szkół im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.
 102. Jolanta Dąbek – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie.
 103. Joanna Denert – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Augustowie
 104. Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Społecznego Towarzystwa Oświatowego, prezes zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 7 STO w Szczecinie.
 105. Andrzej Gawenda – dyrektor Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO w Bytomiu.
 106. Małgorzata Graczyk – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Żyrardowie.
 107. Małgorzata Hamada – prezes zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 10 STO w Milanówku.
 108. Katarzyna Kossakowska – dyrektor Zespół Szkół STO w Ostrołęce.
 109. Paweł Łukasik – członek Głównej Komisji Rewizyjnej Społecznego Towarzystwa Oświatowego, członek zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 STO w Krakowie.
 110. Krystyna Norwa – wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, prezes zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 144 STO w Warszawie.
 111. Maria Potrapeluk – nauczyciel Społecznej Szkoła Muzyczna I St. STO w Chełmie.
 112. Rafał Romanowski – nauczyciel Zespołu Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 113. Jan Józef Rosiek – nauczyciel w Społecznej Szkole Muzycznej I St. STO w Tymbarku.
 114. Iwona Rzeplińska – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Ciechanowie.
 115. Anna Elżbieta Tobiacelli – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.


  Rok 2015
 116. Anna Burzyńska – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie.
 117. Beata Petrykowska – wicedyrektor Zespołu Szkół STO w Lubinie.
 118. Magdalena Ptak – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie.
 119. Elżbieta Putkiewicz – profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
 120. Marek Radyko – prezes zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 218 STO w Gdyni.
 121. Robert Rosiek – nauczyciel w Społecznej Szkole Muzycznej I St. STO w Tymbarku.
 122. Maria Sysko – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.


  Rok 2016
 123. Jolanta Budzyńska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 124. Iwona Długoszewska – nauczyciel w Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie.
 125. Aneta Dzikowska-Pułka – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 126. Greta Hapunik – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 127. Krzysztof Jabłoński – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 128. Małgorzata Kamińska – nauczyciel w Zespole Szkół STO w Słupsku.
 129. Ewa Kloge – nauczyciel w Zespole Szkół STO w Siedlcach.
 130. Barbara Kurdziel – nauczyciel w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym i Społecznym Gimnazjum nr 2 im. Z. Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie.
 131. Marzena Marcinkowska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 132. Ewa Markiewicz – nauczyciel w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie.
 133. Agnieszka Nowińska-Samsel – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 16 STO w Warszawie.
 134. Anatol Panasiuk – prezes SKT nr 171 STO w Białymstoku.
 135. Dorota Popławska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych nr 2 STO w Białymstoku.
 136. Piotr Sosnowski – nauczyciel w Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Warszawie.
 137. Małgorzata Szczepanik – Apple Poland Sp. z. o.o.
 138. Agnieszka Zborowska – nauczyciel Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 100 STO w Warszawie.

  Rok 2017
 139. Beata Bednarska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku.
 140. Lucyna Bernardelli – dyrektor d/s pedagogicznych Gdyńskiego Liceum Autorskiego im. Edwarda Stachury STO w Gdyni.
 141. Jolanta Budzowska – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 STO w Krakowie.
 142. Krystyna Chmielecka – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 143. Barbara Deja – dyrektor I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Radomiu.
 144. Dominika Depta-Marel – nauczyciel w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie.
 145. Danuta Jóźwicka-Lamparska – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 146. Ewa Jurgiewicz – nauczyciel w Zespole Szkół STO w Słupsku.
 147. Bernard Kowalczyk – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 148. Barbara Malinowska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 149. Iwona Matiuszko – nauczyciel w Zespole Szkół STO w Słupsku.
 150. Elżbieta Matuszewska – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 151. Beata Pawlonka – nauczyciel w Zespole Szkół STO w Słupsku.
 152. Dorota Skrzypkowska – nauczyciel w Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Warszawie.
 153. Magdalena Sroka – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie.
 154. Anna Strubińska – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Warszawie.
 155. Maria Szymańska – Radca Prawny Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 156. Dorota Taźbierska – dyrektor Zespołu Szkół STO im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.
 157. Ewa Tuczyńska – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 158. Bartosz Tymiński – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Bachmacka” w Warszawie.
 159. Ewa Zdanowicz – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.

  2018
 160. Maria Ewa Derwich – wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu.
 161. Beata Dettlaff – nauczyciel w I Zespół Szkół STO w Gdańsku;Małgorzata Firsiof, nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich STO w Szczecinie.
 162. Joanna Jankowska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku. 
 163. Mariusz Kisiel – dyrektor Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie.
 164. Ewa Kropisz – nauczyciel w I Zespół Szkół STO w Gdańsku.
 165. Krystyna Kubik – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich STO w Szczecinie.
 166. Agnieszka Kwiatkowska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie.
 167. Dorota Mieszkuć – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 168. Małgorzata Polczyk – nauczyciel w I Zespół Szkół STO w Gdańsku.
 169. Mirosława Grażyna Pypczyńska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych w Białymstoku.
 170. Dorota Siemianowska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie.
 171. Danuta Siwek – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 172. Małgorzata Starczewska-Aksamit – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie.
 173. Przemysław Stecewicz – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich STO w Szczecinie.
 174. Małgorzata Sreberska – wicedyrektor III Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku.
 175. Dorota Szukalska – nauczyciel w I Zespół Szkół STO w Gdańsku;Marlena Szwejkowska- Kińska, nauczyciel w Społecznej Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej STO w Ciechanowie.
 176. Tomasz Wójcik – nauczyciel w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie.
 177. Małgorzata Wrzeszczyńska-Siuda – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 178. Izabela Wrońska – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 191 STO w Gdańsku.
 179. Magdalena Zaborowska-Zagórska – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich STO w Szczecinie.

  2019
 180. Anna Hedemann – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie.
 181. Kinga Jurowicz – nauczyciel w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia STO w Tymbarku.
 182. Anna Komorowska-Zaremba – nauczyciel w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie.
 183. Anna Kosmala – dyrektor gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.
 184. Wioletta Kotarska – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Augustowie.
 185. Tomasz Książek – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie.
 186. Krzysztof Kuskowski – wicedyrektor Zespół Szkół STO w Raciążu.
 187. Barbara Stanisława Morawska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 188. Sylwia Mroczek-Poniatowska – nauczyciel w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie.
 189. Agnieszka Anna Przyszlak – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych im. Rady Europy STO w Lubinie.
 190. Iwona Rynarzewska-Zaleska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 191. Joanna Tarkowska – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO.
 192. Danuta Traczyk – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich STO.
 193. Bernarda Trofimczuk  – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych „Fabryczna 10”  w Białymstoku.

  2020
 194. Danuta Barełkowska, nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej STO w Poznaniu.
 195. Małgorzata  Bartoszewicz, nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych im. Rady Europy STO w Lubinie.
 196. Marzena Bielewicz, nauczyciel w I Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 197. Małgorzata Borzęcka, nauczyciel w I Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 198. Dorota Dobrowolska, nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”  w Białymstoku.
 199. Grażyna Domalik, nauczyciel w Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 STO w Krakowie.
 200. Joanna Furmańska, nauczyciel w III Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 201. Paweł Gałczyk, nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych im. Rady Europy STO w Lubinie.
 202. Marta Kędzia, nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego STO w Poznaniu.
 203. Emilia Kęsik, nauczyciel w III Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 204. Jarosław Paul, nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych im. Rady Europy STO w Lubinie.
 205. Jolanta Pierzchała, nauczyciel w Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 STO w Krakowie.
 206. Małgorzata Redzimska, nauczyciel w III Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 207. Magdalena Schmidt, nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej STO w Poznaniu.
 208. Marzena Szukała, nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego STO w Poznaniu.