Mariusz Łupiński

członek Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2011 r. jest dyrektorem Zespołu Szkół STO w Białymstoku.

Ma ponad 30-letnie doświadczenie w roli nauczyciela i organizatora oświaty. Był dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku (1998-2010), następnie związał się ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym.

Jest rzecznikiem nowoczesnej szkoły opartej na wartościach i celach zawartych w misji STO; wdraża metody nauczania rozwijające tzw. umiejętności miękkie uczniów oraz ich wrażliwość estetyczną.