Lokalni Rzecznicy Prasowi STO

 

Lokalni Rzecznicy Prasowi STO

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w kolejnym cyklu szkoleń medialnych Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Najbliższe szkolenia dla lokalnych rzeczników prasowych szkół STO odbędą się 18.10. (sobota) w Warszawie oraz 25.10 (sobota) w Krakowie, a w dalszej perspektywie także w innych miastach Polski.

Program został przygotowany zarówno dla osób które odbyły już szkolenia i czują się lokalnymi rzecznikami STO, jak i do tych osób, które zostały mianowane rzecznikami dopiero w tym roku szkolnym. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji poszczególnych osób i wypracowanie systemu współpracy biura PR STO z całym środowiskiem i ostatecznego już zbudowania sieci.

W ramach szkoleń główny nacisk położony będzie na realizację zadań warsztatowych i poszerzenie praktycznych umiejętności. Podczas spotkania będą Państwo mieli możliwość przećwiczenia takich sytuacji jak: rozmowa z dziennikarzem, nagranie radiowe i telewizyjne. Dla rzeczników prasowych biorących udział w szkoleniu po raz pierwszy, w programie znajdą się także m.in. podstawowe zasady autoprezentacji i kontaktu z mediami.

Podczas 8-godzinnego szkolenia przewidziane są 2 przerwy: kawowa i obiadowa. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat zaświadczający o odbyciu szkolenia oraz materiały szkoleniowe w formie drukowanej.

Wierzymy, że udział w szkoleniu pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych dla rozwoju osobistego, budowania wizerunku Państwa szkoły lub placówki oraz całego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

W załączeniu program szkolenia oraz formularz zgłoszenia. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem STO.

Serdecznie zapraszamy!

dr Anna Okońska-Walkowicz
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego