Konkurs: Stwórz z nami grę planszową na XXX-lecie STO. Przedłużamy termin zgłoszeń do 14 kwietnia br.

Jubileusz 30-lecia Społecznego Towarzystwa Oświatowego zbliża się wielkimi krokami. Zarząd Główny STO rozpoczął prace nad planem jego obchodów. Jednym z elementów ma być opracowanie nowoczesnej gry planszowej, której tematem będzie historia i teraźniejszość STO. Zależy nam na stworzeniu gry, która zainteresuje zarówno nasze środowisko, jak i szerszy krąg odbiorców. Mamy nadzieję, że stanie się popularna w całym kraju! 

Inicjatorką przedsięwzięcia jest Anna Okońska Walkowicz, wiceprezes ZG STO, a autorem gry i koordynatorem przygotowań – Michał Hordejuk, nauczyciel Zespołu Szkół Społecznych nr 16 STO przy al. Solidarności w Warszawie.

Michał Hordejuk następująco opisuje ideę gry:

 Gra będzie oparta na pomyśle i mechanice autorstwa Steffena Benndorfa. Jest to gra kooperacyjna: gracze nie rywalizują, lecz współpracują, by razem osiągnąć cel i wspólnie wygrać. Gra wspiera umiejętność współdziałania, uczy podziału zadań w grupie, obserwacji i analizy zachowań innych graczy oraz dobrej komunikacji. Jest przeznaczona dla grupy do 5 graczy, rozgrywka zajmuje ok. 25 minut. Co ciekawe, można zagrać jednoosobowo: gra zamienia się wtedy w łamigłówkę logiczną, porównywalną do trudniejszego pasjansa.

Gra składać się będzie z 102 kart, instrukcji oraz pudełka, co ważne jest niezależna językowo, tym samym po przetłumaczeniu instrukcji na dowolny język obcy można zagrać w nią z osobami nieznającymi języka polskiego.

Oryginalność ujęcia plastycznego uzależniona jest jedynie od wyobraźni i kreatywności uczniów! Każda karta będzie zawierała autorski, niepowtarzalny obrazek stworzony przez ucznia/uczniów szkoły STO, co pozwoli nam zebrać spersonalizowany i zakotwiczony w świadomości danego środowiska zestaw ilustracji.

Przy takiej koncepcji sprawą niezwykle ważną jest zgromadzenie odpowiedniej liczby projektów, które zostaną wykorzystane na poszczególnych kartach do gry. Chcielibyśmy, żeby prace pochodziły ze wszystkich szkół STO. Pragniemy, aby współtworzenie oprawy plastycznej stało się inspiracją do poznania historycznej roli STO, dziejów Towarzystwa, jego szkół i środowisk – różnych, ale związanych wspólnymi ideami i celami. 

Proponujemy dwie kategorie prac plastycznych wykonanych przez uczniów, zarówno prac aktualnych, jak i pochodzących sprzed lat, ze szkolnego archiwum:

1) „Obrazy szkół STO” – rysunki przedstawiające szkołę jako miejsce nauki i pracy, zabawy i działania; znajdą się tu na pewno budynki i ich otoczenie, wnętrza oddające gust i styl, wizerunki osób, które w dziejach szkoły zapisały się najmocniej.

2) „Esencja naszej szkoły” – grafiki przygotowane przez uczniów, obrazujące to „coś”, co według nich definiuje ich szkołę, co w plastycznym ujęciu (w sensie ogólnym lub przez charakterystyczny szczegół) oddaje jej charakter.

Nauczycieli i rodziców prosimy o inspirację i zachęcanie uczniów do współtworzenia gry oraz opiekę nad ich pracą. Prosimy, aby z każdej szkoły wpłynęły dwie propozycje, co da wykonawcom projektu pewną możliwość wyboru. Ilustracje powinny być opatrzone danymi ich autorów (imię, nazwisko, szkoła, klasa, rok wykonania). Należy je przysłać w wersji elektronicznej jako skany, w formacie .jpg o rozdzielczości 300DPI, na adres Biura STO (biuro@sto.org.pl). Termin nadsyłania ilustracji to 14 kwietnia 2017 r. W razie pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Michałem Hordejukiem (michalhordejuk@gmail.com).