Konkurs ofert na wykonanie serwisu internetowego

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego poszukuje firmy, która wykona w ramach CMS moduł współpracujący z istniejącą stroną opartą o język Ruby spełniający poniższe funkcjonalności (funkcjonalności opisane w zamówieniu dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników):

– rejestrację użytkowników, pozwalającą zarządzać użytkownikami, podziałem ich na grupy (które mogą być modyfikowane):

  • członek SKT STO nr (lista kół),
  • delegat na ZKZD,
  • funkcja pełniona w kole (Prezes Zarządu, członek Zarządu, Przewodniczący KR, członek KR, dyrektor szkoły, rodzic/(obecnego ucznia lub byłego ucznia), nauczyciel);

– możliwość weryfikacji rejestrowanych uczestników, przed dopuszczeniem ich do serwisu;

– zebranie wymaganych zgód (lista i treść modyfikowalna);

– zapoznanie z klauzulami informacyjnymi (lista i treść klauzul modyfikowalna);

– możliwość zorganizowania głosowania korespondencyjnego dla wybranej grupy zarejestrowanych użytkowników;

– rejestr „głosowań, wraz z wynikami, terminami ogłoszenia, i zakończenia głosowania”;

– dostęp do wybranych materiałów informacyjnych (poradniki), po zalogowaniu;

– dostęp dla zalogowanych użytkowników do formularzy, dających możliwość wprowadzania danych liczbowych i podgląd historii dotychczas wprowadzonych danych;

– hierarchiczna i modyfikowalna struktura dokumentów z hipertekstami, obejmująca „Poradnik Prezesa i Dyrektora STO” (forma graficzna i organizacyjna poszczególnych jednostek poradnika do uzgodnienia, modyfikowalna);

– wyszukiwanie pełno tekstowe w/w materiałach;

– możliwość automatycznego resetu hasła na podstawie podanych adresów email;

– konstrukcję z wbudowaną możliwością aktualizacji modułów;

– moduł forum.

Termin wykonania zlecenia: do 15 sierpnia 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać na adres biuro@sto.org.pl do dnia 13 lipca 2018 r.

Warszawa, 10 lipca 2018 r.